Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap åk 5

Skapad 2016-02-21 19:32 i Söderskolan Helsingborg
Vi kommer att lära oss om grundläggande matlagningsmetoder genom att laga/baka enkla rätter.
Grundskola 5 Hem- och konsumentkunskap

Vi kommer lära oss om grundläggande matlagningsmetoder, redskap samt hur man hanterar livsmedel genom att laga/baka enkla rätter.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att..

Kopplingar till läroplan

 • Hkk
  Syfte planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk
  Syfte hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
 • Hkk
  Syfte värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Arbetsprocess

Vad?
Du kommer att få lära dig:

 • hur ett recept är uppbyggt
 • vanliga ord/begrepp som används i recept
 • vad man kan tänka på när man ska följa ett recept
 • baka/laga enkla rätter
 • olika redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning
 • hygien och rengöring
 • utvärdera ditt arbete
 • varierade och balanserade måltider, hur de kan fördelas över en dag
 • återvinning 
 • några olika miljömärkningar

Hur?

Detta ska du att få göra genom:

 • Genomgångar
 • Diskussioner
 • Praktiskt arbete
 • Utvärdering av ditt eget arbete

Bedömning

Detta kommer att bedömas:

 • Förmågan att planera och tillaga enkla måltider samt diska och städa.
 • Förmåga att hantera metoder, redskap och livsmedel.
 • Förmågan att utvärdera ditt resultat och din arbetsinsats

     

Matriser

Hkk
HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP Lgr11 bedömningsmatris 1, Kunskapsstaden Helsingborg

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
PLANERA, GENOMFÖRA OCH UTVÄRDERA
Planerar, genomför och slutför sin idé självständigt och utvärderar sitt resultat och sin egen arbetsinsats.
 • Hkk
Arbetar utifrån tydliga instruktioner och färdiga förslag (idéer och recepet).
Arbetar utifrån instruktioner för att planera, genomföra din idé och slutföra sitt arbete. Behöver hjälp med att reflektera över starka och svaga sidor i det egna arbetet.
Arbetar utifrån en egen planering, samt genomför den. Ser i ditt arbete hur utvecklingen sker.
Arbetar självständigt genom hela processen utifrån en tydlig idé.
Behöver mycket stöd i ditt genomförande och under arbetets gång för att slutföra sitt arbete.
Tar egna initiativ i processen genom att prova och ompröva val/metoder när du stöter på problem.
Provar egna idéer och omprövar allt eftersom i processen både utifrån behov och nya idéer.
Utvecklar ditt arbete genom att reflektera kring valmöjligheter och jämför eller provar olika metoder
HANTERA OCH LÖSA OLIKA SITUATIONER
 • Hkk
Väljer och hanterar lämpliga arbetsmetoder, redskap och/eller livsmedel med handledning.
Har behov av viss handledning vid val av arbetsmetod, redskap och/eller livsmedel. Hantera dem i kända situationer.
Väljer och motiverar vilka arbetsmetoder, redskap och livsmedel som bör användas. Har god förmåga att hantera dem i olika situationer.
Väljer medvetet mellan olika alternativ och motiverar val av arbetsmetoder, redskap och livsmedel. Använder dina kunskaper även i nya situationer.
VÄRDERA VAL OCH HANDLINGAR
Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling
 • Hkk
Gör val utan att motivera. Förklarar/beskriver konkreta konsekvenser av sitt val.
Gör val och förklarar innebörden av dessa. Förklarar/beskriver på ett enkelt sätt konsekvenser av val ur olika perspektiv.
Gör val och förklarar innebörden av dessa. Förklarar/beskriver konsekvenserna av olika val ur olika perspektiv. Baserar ditt resonemang på egna erfarenheter och kunskaper
Gör medvetna val och resonerar kring innebörden av dessa. Förklarar/beskriver konsekvenserna av olika val, ur olika perspektiv. Baserar ditt resonemang på både egna och andras erfarenhet och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: