Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SH/GE/HI åk 9 "Utopia" VT-16 (v.7-12)

Skapad 2016-02-21 20:33 i Tallbackens Freinetskola Freinet
Eleverna får utifrån sina kunskaper skapa det ultimata samhället.
Grundskola 9 Historia Samhällskunskap Geografi

Uppdrag och arbetssätt:

Utifrån dina samlade kunskaper ska du skapa det ultimata samhället. En hållbar lösning på mänsklighetens stora gåta, att leva i fred, frihet och harmoni med varandra och naturen. Vi kommer att ha regelbundna diskussioner under tiden som får dig att kanske se nya lösningar eller överge idéer. Ditt arbete är skriftligt men presenteras även muntligt.

Syfte:

Syftet är din reflektion över vad som får ett samhälle att fungera (eller inte), att väva ihop alla de kunskaper och insikter som du samlat på dig sedan arbetet i åk 7 om de första flodkulturerna, vidare fram till hållbar, miljövänlig utveckling, det svenska välfärdssamhället och politiska partier som vi arbetade med i åk 8, via vårt stora, historiska arbete om världskrigen, samt vårt nyligen avslutade arbete om samhällsekonomi.

Skolverket har gett mig detta i uppdrag:

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
 • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

 

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 Bedömning:

Ditt arbete bedöms utifrån tre nivåer (E-C-A) utifrån hur väl din beskrivning av ditt Utopia lyckas täcka in alla delar som behöver fungera och samspela i samhälle. Du behöver kunna motivera dina val och svara på följdfrågor. Din text och din presentation vägs samman och till ett gemensamt betyg på uppgiften.   

Innehåll

Innehåll

Arbetet pågår mellan v.7-12. Redovisningar från måndag v.12. 

Ditt uppdrag blir alltså att forma ett samhälle som tar hänsyn till alla invånares behov och är hållbart på alla sätt. Beskriv det i text och presentera muntligt, gärna med hjälp av bilder eller annat som förhöjer din presentation. 

Utifrån vad du redan kan om styrelseskick, lagar, ekonomi och annat som måste ingå i ett samhälle för att det ska fungera ska du skapa det som du tror är det mest framgångsrika, och samtidigt det som du helst skulle vilja leva i.

Tror du på demokrati, 4 timmars arbetsdag, pensionssystemet, abort, religionsfrihet, användandet av pengar, kärnkraft, skattefinansiering, planekonomi, privat ägande, osv? Försök hitta lösningar på det som saknar det.

Du kan med fördel dela in din text och presentation i nedanstående rubriker:

 

1. Miljö och geografiskt läge

2. Vetenskap och Utbildning

3. Arbetsmarknad och Sysselsättning

4. Sjukvård och Äldrevård

5. Säkerhet och Försvar

6. Religion och Kultur

7. Ekonomi - Styrelseskick

 

Din text bör bestå av mellan 500-1000 ord.

Texten ska delas/lämnas in till mig torsdag v.11.

Redovisningar inleds måndag v.12. Redovisningen bör vara 5-10 minuter.

 

Jag tror på din förmåga!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: