Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Saltkråkans pedagogisk planering mars-16

Skapad 2016-02-22 10:00 i Storgårdens förskola Ale
Nu har det kommit upp en ny barba-kompis i vår kruka, han heter Barbaflink. Han är blå och tycker mycket om matematik, experiment och naturvetenskap.
Förskola

Denna månaden kommer vi med Barbaflinks hjälp fokusera på matematik, experiment och naturvetenskap.

 

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

 • Vi har en stabil barngrupp med hög närvaro där barnen verkar trygga med varandra och med oss.

 

Mål

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Omformulering av läroplansmål

 • Vi vill öka barnens förståelse och begreppsuppfattning inom matematiken
 • Vi vill väcka barns nyfikenhet för experiment och fysikaliska fenomen
 • Vi vill skapa förutsättningar för att barnen ska bli trygga med att uttrycka sina tankar och åsikter

 

Genomförande/Arbetsmetoder

 • Vi strävar efter att ha ett experiment i veckan
 • Vi kommer lära oss nya sånger och ramsor som handlar om matematik som tex siffror, antal, begrepp mm
 • Vi kommer ha aktiviteter med olika matematiska inslag som tex begreppsfiskar, färg och form kort, kompisvantar mm
 • Vi kommer att lyssna av barnen för att se vad de visar intresse för så att vi kan vidareutveckla vårt tema 
 • Vi har även planerade aktiviteter efter lunch för de äldsta barnen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: