Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesplanering Musik/ Musik/Puls, rytm och taktarter 4-6

Skapad 2016-02-22 10:05 i Lackarebäcksskolan 4-6 Mölndals Stad
Musik/Puls, rytm och taktarter 4-6, MMG
Grundskola 4 – 6 Musik

Vad är skillnaden på puls, rytm och takt? Vi jobbar med ett material som heter Music Mind Games för att lättare förstå och uppleva olika  musikbegrepp.

Innehåll

Musik/Puls, rytm och taktarter

Undervisning / metod ( En kortfattad beskrivning om hur vi ska arbeta.)

Vi kommer att lära oss skillnaden på puls, rytm och taktart och lära oss hur dessa förhåller sig till varandra. Det gör vi genom att använda rytminstrument och  kroppen som instrument i puls och rytmövningar.  Vi gör koordinationsövningar som tränar våra rörelser inför kommande spel på instrument.

Efterhand kommer vi att skapa egna rytmkombinationer i mindre grupper som vi sedan gestaltar/uttrycker med kroppen t ex bodypercussions. Vi kommer även att komma in på musikens språk och bekanta oss med symboler, noter, notvärden, ackordbeteckningar och andra begrepp som används inom ämnet.

Vi kommer att bedöma elevens förmåga att:

genom att observera hur eleven

deltar i gemensam sång och följer rytm och tonhöjd sjunger eller spelar på något instrument med timing

utifrån egna musikaliska idéer, skapar musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bli en fungerande komposition

Bedömningen sker i klassrummet under pågående inlärning. Läraren bedömer hur du tar dig an uppgiften och genomför den

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: