Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen

Skapad 2016-02-22 13:20 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3)

Naturen ändras ständigt när årstiderna skiftar, färgerna växlar. När är det röd/gula löv och när är det gröna löv? Vilka djur och växter finns i vår närhet?

Under den här perioden kommer vi att arbeta med årstidsväxlingar, olika djur, träd och växter i Sverige.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi går igenom vad en näringskedja är.

Vi samlar ord och fakta som har med temat att göra.
Vi skriver faktatexter gemensamt och individuellt.

Vi tittar på film och samtalar.

Vi går ut i närområdet och letar smådjur och försöker ta reda på vad de heter.
Vi går ut i närområdet och letar växter som är vanliga just här och tar reda på vad växterna heter.


Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

- att du kan utföra enkla undersökningar som handlar om naturen

- att du utifrån undersökningar kan ge exempel på enkla samband i naturen 

- att du kan samtala om förändringar i naturen beroende årstid

- att du kan ge exempel på livscykler hos några djur och växter

- att du kan ge exempel på enkla näringskedjor

- att du kan dokumentera dina undersökningar på olika sätt

Arbetstid för arbetsområdet:

Vi kommer arbeta med arbetsområdet under våra temalektioner. 

Matriser

NO
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Samband i naturen
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Årstider, förändringar, livscykler
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
Fältstudier och undersökningar
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Observera, namnge, sortera & näringskedjor
Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Dokumentera
Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: