Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid

Skapad 2016-02-22 14:54 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Tid, klockan och kalendern
Grundskola 4 – 6 Matematik Teknik Fysik

Tid, klockan och kalendern

Innehåll

Förmåga att utgå ifrån

Koppla

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Utvärdering (hur gick det?)

Uppgifter

 • Tid, klockan och kalendern

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: