Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4 VT2016

Skapad 2016-02-22 20:52 i Pysslingen Skolor Hinden Skola Pysslingen
Engelska åk 4
Grundskola 4 Engelska

Engelska åk 4 VT2016 

Innehåll

Det här ska du träna på:

Lyssna och tala

 • Förstå enklare engelska i genomgångar på lektioner, vid uppläsning av texter, samt i hörförståelser och övningar med klasskamraterna. Förstå engelska i kortare filmer med engelsk undertext.
 • Kommunicera på engelska, genom att formulera frågor och svar utifrån givna teman och stödord. Kommunicera i olika muntliga övningar med klasskamrater. 

Läsa och skriva

 • Läsa och förstå enklare engelska i olika typer av texter. Träna på strategier för att förstå det väsentliga i texter där inte alla ord är bekanta för eleven.
 • Skriva och stava nya ord och enklare meningar. Skriva kortare texter. Använda engelsk grammatik när du bygger meningar.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Undervisningen kommer handla om följande delar ur läroplanen

Vi kommer delvis att arbeta med text- och arbetsböckerna "What´s Up" för år 4, där vi lyssnar och läser igenom texter, tränar på hörförståelser och grammatik i texter och skriftliga övningar. 

Vi kommer träna på hörförståelser, där det gäller att förstå så mycket som möjligt av sammanhanget och känna igen ord du nyss lärt dig.

Vi kommer att göra olika muntliga övningar där du tränar både på att ställa frågor och att lyssna på kamraterna. Vi kommer göra muntliga övningar där du tränar på att beskriva olika saker och använda dig av de ord och den grammatik du gått igenom. Vi kommer ha kortare muntliga presentationer inför klassen eller en mindre grupp.

Vi ska arbeta med ett bokprojekt, då du väljer ut och läser en bok och skriver frågor till en klasskamrat.

Vi kommer ha lekar och spel då du tränar din förmåga att lyssna till instruktioner och att själv ställa frågor och svara.

Vi kommer arbeta med eget textskapande, där du får skriva texter till givna teman med hjälp av stödord och stödfrågor.

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Så här ska vi arbeta:

Jag kommer bedöma:

 • Din förmåga att läsa och förstå innehållet i enklare texter. Bedöms  t.ex. med läsförståelser, vid läsning av texter i textboken och i bokprojektet.
 • Din skriftliga förmåga. Den bedöms genom glosförhör, textskrivning och vid arbete med övningsblad.
 • Din förmåga att uttrycka dig muntligt på engelska. Den bedöms vid muntliga övningar med klasskamrater, samt  då du svarar på frågor under lektionen eller presenterar något inför klassen eller för läraren.
 • Din förmåga att förstå talad engelska. Bedöms vid hörförståelse, hur du klarar genomgångar och instruktioner på engelska, samt i muntliga övningar med klasskamrater.

 

Bedömning


Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: