👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk

Skapad 2016-02-23 08:27 i Svaleboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 Matematik

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningens innehåll: Vad?

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att arbeta praktiskt med att dela frukter, vika papper och rita och dela pizzor. Du ska namnge delarna som enkla bråk och jämföra deras storlek i förhållande till varandra. Du kommer att få färdighetsträna i mattebok och stenciler, samt på I-pad.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

 

Du ska kunna dela upp helheter i olika antal delar.

Du ska kunna namnge delarna som enkla bråk.

Du ska kunna jämföra delarnas storlek med varandra.

Bedömning

Bedömning kommer att ske med delar av diagnos från Skolverkets Diamant.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3

Matriser

Ma
Bråk

Nivå 1
Nivå 2
Begreppsförmåga
Kunna dela upp helheter i delar och namnge dem med enkla bråk, ex. en tredjedel
Kan namnge flera delar med enkla bråk, t.ex. två femtedelar
Analysförmåga
Kan jämföra storleken på olika bråk med varandra
Kan se sambandet mellan flera delars storlek och en dels storlek, t.ex. 2/4 = ½