Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

P.P gröna ekorren. Dukning

Skapad 2016-02-23 09:38 i Pysslingen Förskolor Vårängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE: En mer strukturerad dukning erbjuder barnen att självständigt utveckla sin förståelse för antal, mängd och begrepp inom matematik.
Barnen ska erbjudas att känna delaktighet i sin vardag, utöka sin matematiska förmåga och självkänsla.
Utveckla tillit till sin egen förmåga. 


Innehåll

Strävansmål:

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

Självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Genom att hämta sin egen tallrik, kniv, gaffel och glas utvecklar barnen självständighet och tillit till sin egen förmåga och utmanas till att ta ansvar.
Förstå instruktioner vid beskrivning av vad som behövs till lunchen.

 

 

Självständigt genomförande

Vem/vilka:
Alla barn och pedagoger på gröna ekorren är delaktiga under dukningen.
Gruppen är balanserad och visar samhörighet och respekt för varandra.
Barnen visar intresse för att utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Förberedelser:
Se till att allt som behövs till dukningen finns i skåpet.
Ta fram bildstöd för gaffel, tallrik, mat m.m. inför presentationen av lunchen.
En pedagog har samling, en annan pedagog hämtar maten och gör förberedelserna.

Aktiviteter:
Benämna det barnen gör och verktygen vi använder.
Vid turtagning möter vi barnens intresse i att ha en demokratisk miljö.

Efterarbete:

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: