Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Bamse

Skapad 2016-02-23 09:40 i Pysslingen Förskolor Vårängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE:

Genom temat Bamse vill vi utveckla barnens förmågor utifrån deras överenskommelse och kring kretslopp, återvinning.

Innehåll

Strävansmål:

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

VAD ska utvecklas/utmanas?

Genom temaarbetet vill vi utmana barngruppens förmågor i att sammarbeta, dela sina erfarenheter berätta och reflektera tillsammans. Vi vill också att barnen utvecklar en förståelse för symboler och dess betydelse. Att synliggöra kretslopp och återvinning blir också något vi ska ta upp i detta temaarbete och som kommer att synas i flera av våra vardagsaktiviteter.

Här skrivs vilka förmågor som skall utvecklas/utmanas samt genom vilka objekt.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Vid uppstart av projektet vill vi, utifrån FIRO, jobba med hela barngruppen och alla pedagoger för att stärka  gruppkänslan och dela perspektiv.

För att sen kunna möta och utmana alla barn utifrån vart de befinner sig i sin utveckling så kommer vi sen ha gemensamma "uppstart" inför varje nytt uppdrag vi får av Bamse och sen dela upp oss i mindre grupper vid själva genomförandet så att vi kan ge varje barn den tid och utmaning de behöver. Vi kommer prova olika gruppkonstellationer så barnen kan få en möjlighet att interagera med så många som möjligt under temats gång.

 

Förberedelser:

Skriva ut Bamse sången. Ett ex till varje barn

skapa materialet, tänka igenom presentationen och genomförandet samt avslutningen av aktiviteten.

Bamsekort med frågor, uppmaningar, flerledsinstruktioner och olika uppdrag på baksidan. 

Bamsepizza (samt alla tillbehör) och recept ett till varje barn

Figurer, föremål och sagoscript till sagoberättande

Bokstäver och lottobricker

Kort med Bamses kompisar - prata om deras egenskaper. 

Välja ut avsnitt att titta på från "Barr och Pinne räddar världen" UR och sen titta på detta tillsammans. Hur ska vi jobba med dessa avsnitt.? 

Ordna och introducera en plats där vi samlar skräp som vi ska slänga på återvinningen. 

 

Aktiviteter:

Uppstart av temat

Introducera Bamse visuellt i verksamheten samt på samlingen. Bamse kommer med uppdrag på samlingen.  Vi vill tydliggöra för barnen att detta är ett uppstart till något nytt, spännande och lärorikt.

 Aktivitet Skogen

Bamse har ett uppdrag till barngruppen när vi kommer till skogen som barnen tillsammans ska lösa.  Första uppdraget blir att leta bokstäver i skogen som tillsammans bildar ett namn på någon av Bamse figurerna. Uppdrag från "Barr och Pinne" UR

Aktivitet Samlingen

Berätta en saga om olika Bamse figurer, med hjälp av bildstöd/sagoscript och frågeställningar. Vem/vilka handlar det om?(barnen får välja mellan olika Bamse figurer). Var är de? (Barnen väljer mellan olika bilder på platser de kan befinna sig på). Vad är det för problem? ( resonera tillsammans om vilket problem som uppstår). Lösningen av problemet (Reflektera tillsammans om hur vi löser problemet)? hur slutar sagan? ( avslut).

 

Efterarbete:

Tillsammans med barngruppen reflektera över den bilddokumentation vi gjort vid olika aktiviteter. Ge barngruppen möjligheten att minnas och återberätta olika aktiviteter och skapa nytt material. Tillsammans med barnen kan vi tänka vidare om hur temaarbeten ska föras vidare till andra utvecklingsområden.

Efterarbete kan komma att behöva planeras beroende på aktivitet. Barnen skall bli mer delaktiga i verksamheten genom att delta i t.ex pedagogiska dokumentationer där vi tillsammans med barnen tittar på vad vi gjort och därigenom kan vi pedagoger lyssna in och anteckna deras tankar och ord.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: