Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hallsituationer på/avklädning

Skapad 2016-02-23 10:00 i Pysslingen Förskolor Vårängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

Syfte:

Denna PP upprättas utifrån vardagsarbete.

Innehåll

Strävansmål:

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

VAD ska utvecklas/utmanas?

 Vi vill utveckla självständighet, språk och kommunikation, samspel och matematik.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Gruppen består av 25 barn 3-5 år. Alla barn ska utmanas och utveckla sina förmågor efter sina egna förutsättningar. 

 För att skapa en lugn och trygg atmosfär vid utgång tar två pedagoger tar med sig 5 barn till hallen där barnen ska få den tid de behöver för att klä på sig. Vid dessa tillfällen vill vi också utmana barnen i dialog. Pedagog 1 klär på sig och går ut med de barnen som är klara. Pedagog 2 hämtar fler barn till hallen och pedagog 3 klär på sig och går ut.

För att skapa en lugn atmosfär när vi går in tar en pedagog med sig 4-5 barn in i hallen där barnen ska få den tid de behöver för att klä på av sig.

 

Förberedelser:

Barnen förbereds muntligen/bildstöd en stund innan. Vi kommer överens med barnen vilka kläder som behövs ev. med stöd av bilder.Vi tänker på att få ihop gruppkonstellationer där barnen kan lära av varandra.

Aktiviteter:

Barnen ska i möjligaste mån nå sina kläder själva eller med hjälp av en pall. Pedagogerna finns i närheten för hjälp och stöttning. Vi uppmuntrar barnen att ta hjälp av varandra.

Efterarbete:

Vi dokumenterar /lärloggar om barnens möten i hallen och reflekterar i arbetslaget kring deras utveckling. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: