Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sme: Världsreligionerna åk 6 v.9-15

Skapad 2016-02-23 10:03 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
En planering kring världsreligionerna för åk 6
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap

I detta arbetsområde kommer vi lära oss om de fem av de stora världsreligionerna. Kristendom, Judendom, Hinduism, Islam och Buddhism. Vi kommer att gå igenom grunderna för varje religion för att sedan göra en djupdykning in i specifika delar av de olika religionerna. Detta gör vi för att se vilka skillnader och likheter som finns mellan religionerna när det kommer till många olika faktorer. 

Innehåll

Material

 • Keynote
 • Film
 • Texthäften
 • Extrauppgifter från läraren

Syfte

Vi arbetar utifrån följande syften: 

 

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Ur det centrala innehållet

Vi arbetar med följande centrala innehåll:

 

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Konkretisering av syfte och centralt innehåll

 • Du ska kunna förstå hur religionen påverkar människan. 
 • Du ska kunna se likheter och skillnader i de olika religionerna.
 • Du ska kunna redogöra för de fem stora religionerna i världen.

Arbetsprocess och lektionstid

Du kommer att tillägna dig kunskap genom följande sätt: 

 • Genomgångar
 • Enskilt arbete med olika texter som behandlar världsreligionerna
 • Filmer
 • Diskussioner
 • Inlämningsuppgifter och prov

Bedömning

Följande kunskapskrav kommer att bedömas:

-Världsreligionerna

-Samband mellan uttryck & tankegångar

-Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse

-Information & källor

 

 

Schema för arbetsområdet

6A: Världsreligionerna (vecka 9-15)

Vecka 9:

Onsdag: Information + Kristendomen Torsdag: Kristendomen
Fredag: Kristendomen

Vecka 10:

Onsdag: Islam (Nils) Torsdag: Islam Fredag: Islam

Vecka 11:

Onsdag: Läxförhör Islam
Torsdag: Hinduism/Buddhism (Mattias) Fredag: Hinduism/Buddhism

Vecka 12:

Onsdag: Hinduism/Buddhism
Torsdag: Läxförhör Hinduism/Buddhism Fredag: Ledigt (påsklovet börjar)

Vecka 14:

Onsdag: Judendom (Kristoffer) Torsdag: Judendom
Fredag: Judendom

Vecka 15:

Onsdag: Läxförhör Judendom
Torsdag: Uppsamlingsheat/Fördjupningsuppgifter Fredag: Uppsamlingsheat/Fördjupningsuppgifter

6B: Världsreligionerna (vecka 9-15)

Vecka 9:

Onsdag: Information + Kristendomen Torsdag: Kristendomen
Fredag: Kristendomen

Vecka 10:

Onsdag: Judendomen (Kristoffer) Torsdag: Judendomen
Fredag: Judendomen

Vecka 11:

Onsdag: Läxförhör Judendomen Torsdag: Islam (Nils)
Fredag: Islam

Vecka 12:

Onsdag: Islam
Torsdag: Läxförhör Islam
Fredag: Ledigt (påsklovet börjar)

Vecka 14:

Onsdag: Hinduism/Buddhism (Mattias) Torsdag: Hinduism/Buddhism
Fredag: Hinduism/Buddhism

Vecka 15:

Onsdag: Läxförhör Hinduism/Buddhism
Torsdag: Uppsamlingsheat/Fördjupningsuppgifter Fredag: Uppsamlingsheat/Fördjupningsuppgifter

6C: Världsreligionerna (vecka 9-15)

Vecka 9:

Onsdag: Information + Kristendomen Torsdag: Kristendomen
Fredag: Prov (massmedia) + Kristendomen

Vecka 10:

Onsdag: Hinduism/Buddhism (Mattias) Torsdag: Hinduism/Buddhism
Fredag: Hinduism/Buddhism

Vecka 11:

Onsdag: Läxförhör Hinduism/Buddhism Torsdag: Judendomen (Kristoffer) Fredag: Judendomen

Vecka 12:

Onsdag: Judendomen
Torsdag: Läxförhör Judendomen Fredag: Ledigt (påsklovet börjar)

Vecka 14:

Onsdag: Islam (Nils) Torsdag: Islam Fredag: Islam

Vecka 15:

Onsdag: Läxförhör Islam
Torsdag: Uppsamlingsheat/Fördjupningsuppgifter Fredag: Uppsamlingsheat/Fördjupningsuppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: