Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hall situation Fjärilen

Skapad 2016-02-23 11:45 i Pysslingen Förskolor Vårängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE:

Denna PP uträttas utifrån vardagsarbete som behöver utvecklas.

 

Innehåll

VAD ska utvecklas/utmanas?

Vi vill utveckla koncentrationsförmågan, självständighet, kommunikationsförmågan, empatiskaförmåga, och fin- och grovmotoriken hos varje barn.

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Gruppen består av 16 barn 1-3år. Alla barn ska utmanas och utveckla deras förmågor utifrån deras egna förutsättningar. Vi delar upp barnen i tre små grupper, varje grupp består av 5-6 barn, varje grupp har 1 pedagog som ansvarar för genomförandet av påklädning och utgång på ett lustfyllt och lärorikt sätt.

Förberedelser/ aktiviteter:

Vi förbereder barnen på morgonsamlingen, vad som sker, vilka aktiviteter som erbjuds och i vilken ordning med hjälp av bilder.

För de barnen som inte kan ta sina kläder själva, så har vi förberett så att de är tillgängliga. Vi har bilder på ytterkläder som sitter på torkskåpet i barnens höjd, där de får möjlighet att peka och kommunicera utifrån egna förutsättningar om det är något de uppmärksammar. Vi har även förberett med material som stimulerar till lärande under tiden de väntar på hjälp/att komma ut.

Efterarbete:

Vi dokumenterar i lärloggar hos varje barn om vi ser en utveckling, men även i grupp där vi tittar hur det fungerar och följer upp om varje barn har fått utvecklas i sin fulla potential.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: