Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik VT-16 7B : Elbil

Skapad 2016-02-23 13:24 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 7 Teknik
...

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Konkretiserade mål

 Du skall designa och konstruera en bil:

 • Du skall tillverka bilens underrede utifrån en arbetsbeskrivning.
 • Din bil skall kunna åka framåt.
 • Din bil skall ha en "spännande" design. Försök att använda dig av många olika material.

Du ska skriva loggbok:

 • Ett avsnitt efter varje lektion. Ha med skisser och bilder på hur du löst olika problem som uppstått när du arbetat.
 • Utvärdering: Den skriver du sist i din loggbok. Här ska du beskriva :
 1. Vad du tycker bäst om hos din bil och varför.
 2. Vad tycker du har varit svårast/jobbigast med arbetet?
 3. Vad kunde du ha gjort annorlunda? Förklara hur det kunde gjort ditt arbete med bilen bättre?

 

 

Uppgifter

 • Loggbok : Elbilen

Matriser

Tk
Teknik år 7 Elbil

Bör förbättras
E
C
A
Genomförande - Förstå och tillämpa instruktioner
Du kan följa en enkel instruktion, ritning, mönster eller arbetsbeskrivning när någon visar. Du kan följa en enkel muntlig instruktion.
Du kan relativt självständigt följa en enkel skriftlig instruktion, ritning, mönster eller arbetsbeskrivning.
Du kan självständigt följa olika typer av instruktioner, ritningar, mönster eller arbetsbeskrivningar.
Praktiskt arbete : Bilen
Du behöver stöd för att utföra enkla konstruktionsarbeten
Du kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva enkla ideer,samt utforma enkla fysiska modeller. Under arbets processen formulerar och väljer du handlings alternativ som leder arbetet framåt.
Du kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga ideer till lösningar, samt utforma utvecklade fysiska modeller.Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Du kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga ideer till lösningar,samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation: Loggbok
Du behöver träna mera på att göra enkla dokumentationer av din arbetsprocess
Du gör enkla dokumentationer av din arbetsprocess. Där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av din arbetsprocess, där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av din arbetsprocess, där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: