Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO/SV Världen och Kartan 2019/2020

Skapad 2016-02-23 13:58 i Knappekullaskolan Lerum
Grundskola F – 3 Svenska SO (år 1-3)

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Konkreta mål

 • Du ska kunna visa på en karta var olika världsdelar och världshav finns.
 • Du ska kunna berätta om en plats du besökt.
 • Du ska kunna berätta om hur barn lever på olika ställer i världen och jämföra med hur du lever.
 • Du ska kunna använda och förstå kartan över skolan.

 

Nyckelord och begrepp:

kontinenter

världsdelar

världshav

plats

läge

gräns

väderstreck

rättigheter

Bedömning

Du kommer att visa att du kan genom att: 
- delta i resonemang i helklass
- resonera och arbeta i smågrupper
- svara på frågor i muntligt eller skriftligt prov
- skriva olika typer av texter

Arbetsätt

Film från SLI (t ex Hälsningar från Afrika : En spännande dag i skolan, Evas superkoll del 16- Barnkonventionen, Världsdelar en översikt, Världens orkester )

Läsa böcker  (Faktatexter, berättelser från andra länder)

Grej of the week (t ex Kinesiska muren, Eiffeltornet, Cheopspyramiden, Australien Amazonfloden, Amsterdam)

Kartböcker/kartor

Fri forskning (länder och djur)

Data

iPad

Rita och måla ( t ex från Bildfrökens blogg_ Djur i regnskogen, afrikansk konst - djur och hus, djur med mönster, afrikanska masker, tulpanfält, indianer, mola broderi, namnfisk )

Lera ( t ex djur)

rita kartor

Hur lever barn på olika delar av jorden

Barnsrättigheter

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: