Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

RYMDEN

Skapad 2016-02-23 15:29 i Östad skola Lerum
Vi arbetar utifrån klassens frågeställningar med Rymden.
Grundskola 1 – 2 Historia Musik Svenska NO (år 1-3) Bild

Hur gammal är solen och jorden? Vem var den första människan i rymden? Detta är bara några av de frågor som klassen har inför uppstarten av arbetsområdet om rymden. Tillsammans ska vi ta oss an uppgiften att besvara de frågor som går att besvara....

Innehåll

Varför gör du det här ?

Den förmåga vi främst ska träna i detta arbetsområde är hämtat ur kursplanen för No/Fysik åk. 1-3:

 • eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen.

För att förstå en del av det som sker i rymden och på jorden och hur olika himlakroppar såsom planeter, månar och stjärnor förhåller sig till varandra behöver vi olika förklaringsmodeller som finns inom fysiken. Det handlar bland annat om gravitation, energi och materia.

Vad behöver du lära dig?

I det centrala innehållet i kursplanen för NO/Fysik å. 1-3 står:

 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Inför uppstarten av arbetsområdet ställde klassen följande frågor, vilka kommer att styra innehållet i undervisningen och vad du kommer att få lära dig:

 1. När slocknar solen?
 2. Hur varm är solen?
 3. Varför soluppgång/solnedgång?
 4. Vad är en "rymdsten"?
 5. Vad är "Big Bang"? När var Big bang? Vad hände?
 6. Hur många planeter finns det i vårt solsystem? Vi vill lära oss deras namn och fakta om dem.
 7. Vi vill lära oss om rymdfärder och astronauter.
 8. Vad finns i jordens kärna?
 9. Hur skapades allt?
 10. Hur långt från jorden ligger månen?
 11. Var börjar rymden?
 12. Vi vill lära oss om stjärnor och stjärntecken.
 13. Varför är det natt på vissa ställen på jorden när vi har dag?
 14. Hur länge har det funnits liv på jorden?
 15. Vad är Vintergatan? Hur skapades den?
 16. Vad är kometer?
 17. Hur skapades solen? Hur gammal är den?
 18. Hur skapades planeter och stjärnor?
 19. När fanns den första människan?
 20. Hur skapades dinosaurierna?
 21. Första människan i rymden?
 22. Hur gammal är jorden?
 23. Finns det liv på andra planeter?
 24. Hur länge har rymden funnits?

Med det stycke om centralt innehåll i fysikämnet och elevernas egna frågor kommer du att få lära dig om:

De planeter som ingår i vårt solsystem. Du kommer att få lära dig om solen och månen och hur olika himlakroppar i vårt solsystem rör sig i förhållande till varandra. Vi kommer att arbeta med olika skapelseberättelser från förr och nu/olika delar av jorden. samt "Big Bang". Du kommer att få lära dig om stjärnor och stjärntecken. Vi kommer också att arbeta med de rymdresor som människan gjort och gör.

Detta arbetsområde är främst hämtat från NO-ämnet men vi kommer genom temat också att utveckla förmågor i svenska (att läsa och skriva faktatexter), musik och bild (teckning, måleri och modellbygge.).

 

Hur gör du?

För att utveckla vår förmåga att förstå använda fysikens begrepp, modeller och teorier samt skaffa oss den kunskap vi vill ha om solsystemet och rymden ska vi arbeta på följande sätt:

 • Se på filmer.
 • Läsa, söka och skriva korta svar på frågor tillsammans med andra och enskilt.
 • Skapa bilder av exempelvis stjärnbilder.
 • Läsa/lyssna till olika skapelseberättelser som kommer från olika kulturer och tidsepoker.
 • Lyssna till kortare föreläsningar som läraren håller.
 • Genomföra uppgifter enskilt och i grupp som exempelvis kan vara olika arbetsblad som ger kunskap om exempelvis olika planeter.

Det här ska du kunna ( F -3) Det här kommer att bedömas ( 4-6)

När arbetsområdet är slut kommer jag att bedöma din förmåga att resonera kring hur stjärnor, planeter och månar förhåller sig till varandra med hjälp av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Du ska känna till hur många planeter det är i vår galax samt namnen på några av dem.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: