Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur/ Kultur

Skapad 2016-02-23 17:06 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Natur och Kultur i förskoleklass A
Grundskola F Biologi SO (år 1-3)

           Uppleva Natur och Kultur

                  med alla sinnen.

Innehåll

Mål

 • Att följa årstidsväxlingarna.
 • Att känna till några olika djur, insekter och växter och hur de påverkas av årstidsskiftningarna.
 • Att visa respekt för miljön.
 • Att känna till hur vi människor kan påverka miljön och bidra till ett samhälle med hållbar utveckling.
 • Att känna till några vanliga högtider och traditioner.

-

Kopplingar till läroplan

Kopplingar till läroplan

 • Bi  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Bi  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Bi  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Bi   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • Bi   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • Bi   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Arbetssätt

Vi följer årstidsväxlingarna genom promenader och utflykter i närmiljö och naturområden där våra upplevelser bl.a blir till samtal om hur vi påverkar vår miljö.

Fotograferar för kommande gemensamma samtal och för dokumentation.

Fördjupar oss i olika djur, insekter och växter genom faktatexter, film, bild och skapande och anv. av digitala verktyg.

Samlar våra arbeten i bok/pärm och sätter upp på anslagstavla i klassrummet.

Läser och samtalar om olika högtider och traditioner bl.a genom besök på Kulturen. 

Lekar, sånger och drama om olika djur.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: