Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kring forntiden Åk 4

Skapad 2016-02-23 22:50 i Vallhallaskolan F-6 Oskarshamn
Vi kommer att repetera forntiden och fördjupa oss i vikingatiden.
Grundskola 4 Religionskunskap Historia

Visst kan du se en viking framför dig? Men hur levde man på vikingatiden? Vad trodde de på? Hur har detta påverkat oss? Vilka spår av detta ser vi idag? 

Innehåll

Kursplan i ämnet historia och religion

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
 • Hi  E 6
  Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

Arbetssätt och undervisning

 • Intro.  Film: Den sanna historien Av-media 14 min. + Avsnittet i Upptäck historia. Arbetsblad: Gör en tidslinje över ditt liv. Hur kan vi veta något? EPA

 

Forntiden:

Intro: s.10-22 Upptäck historia (kameran)Kopiera uppslagen.

Läsa tillsammans varje uppslag i Upptäck historia- forntiden. Göra orsak-konsekvens efter varje uppslag A3. Visa en film som repetition. Fylla på o-k, eller berätta om något de lärt sig.

 • Istid- jägarstenåldern: Film Rena rama forntiden: Natur och djur AV-media 14 min.(Repetition geografin)
 • Jägarstenåldern- bondestenåldern: Film youtube Studi.se (visa efter båda) 
 • Bondestenåldern- bronsåldern Film: Den gåtfulla Bronsåldern - forntiden AV-media 14 min.
 •  Bronsåldern-järnåldern Film: Att vara barn på forntiden. 14 min.

Begreppsmaskinen

 

 Vikingatiden:

 • Intro: Film: Rena rama forntiden: Vikingar (Att vara barn under vikingatiden.) 18 min. (Jämföra i venn-diagram med filmen om barn på forntiden.)
 • Hur såg det ut i Sverige då? S.22-23 Upptäck historia-kamera. Arbetsblad 6.

Vikingatidstankekarta. Fylla på tankekarta vartefter vi jobbar. Avsluta varje lektion med att fylla på den. 

 • Vikingatågen: Koll på Vikingatiden( KpV) s.12-14 (tillsammans med bild s. 36+ text s. 37) Arbetsblad: 8+9. Runor? Film: Rena rama forntiden: Resa 14 min.
 • Vikingarnas hem: KpV s. 18-23. Arbetsblad 14. Arbetsbok 4 s. 12 Göra om till vikingatiden och idag. Utvecklingslinjer.
 • Vem bestämde: KpV s. 28-35 Arbetsblad: 24 Brott och straff s. 34-35. (Hämd)
 • Vikingarnas tro:Asatro: 38-43 Arbetsblad 34+ 35 Vikingarna blir kristna s. 44-46 Arbetsblad 40 Veckodagar film: studi.se
 • Varför slutade vikingatiden? En riktig viking!? Upptäck historia s. 48-49. Träna tolka källor: Np Uppgift 2B. Tolka och värdera källor.

Begreppsmaskinen

 

 

Visa vad du lärt dig

Tummen upp historia s. 2-9 Tummen upp religions. 32-33.

Kunna berätta om vikingatiden utifrån din tankekarta.

 

Tidsram

Arbetet kommer att pågå i ca 5 veckor.

Bedömning

Se kunskapskrav historia och religion åk 6.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
  Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
 • Hi  E 6
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
 • Hi  E 6
  Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • Hi  E 6
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Re  E 6
  Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: