Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri - former och begrepp Vt-16

Skapad 2016-02-24 08:25 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundsärskola 7 – 9 Matematik

Geometri handlar om hur man beskriver och mäter längder, ytor och volymer på vår jord.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte lösa matematiska problem,
 • Ma
  Syfte använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
 • Ma
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • använda linjal, mäta, avläsa och rita en sträcka
 • känna igen, kunna namnet på, samt rita de geometriska formerna kvadrat, rektangel, triangel och cirkel
 • beskriva dessa former med hjälp av geometriska begrepp som hörn, sida, längd, bredd
 • avgöra om en vinkel är spetsig, rät eller trubbig

Centralt innehåll

I arbetsområdet behandlas följande innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Geometri De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel, triangel. Hur de avbildas och beskrivs, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  7-9
  Geometri Geometriska begrepp, till exempel hörn, sida, sträcka och vinkel.
 • Ma  7-9
  Geometri Mätning och uppskattning av längd, volym och massa med vanliga måttenheter.
 • Ma  7-9
  Geometri Geometriska mönster och hur de kan konstrueras.
 • Ma  7-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.

I undervisningen kommer vi att:

 • öva på att (med linjal) mäta, avläsa och rita sträckor
 • arbeta med formerna kvadrat, rektangel, triangel och cirkel
 • gå igenom begrepp som används för att beskriva dessa former
 • öva på att beskriva formerna med stöd av begreppen
 • rita formerna kvadrat, rektangel, triangel och cirkel
 • arbeta med spetsiga, trubbiga och räta vinklar

Matriser

Ma
Geometri

Kommunikation

Vidare ska undervisningen i matematik bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om ämnesspecifika begrepp. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att samtala om matematik och presentera och utvärdera arbetsprocesser.
 • Ma   använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
Årskurs 1-6
Årskurs 7-9
Lägesord
 • Ma  1-6
 • Ma  1-6
- Använder något lägesord spontant i vardagen (t ex över, under, bredvid, i, på). - Hämtar/placerar föremål efter lägesbeskrivning. - Beskriver, med lägesord, var något föremål befinner sig, så att andra förstår.
Geometriska objekt
 • Ma  1-6
 • Ma  1-6
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
- Tar, på uppmaning, rätt objekt av cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. - Benämner objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel korrekt.
- Kan beskriva de geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
Geometriska begrepp
 • Ma  1-6
 • Ma  1-6
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
- Använder något geometriskt begrepp spontant i vardagen (som t ex beskriver längd, bredd, tjocklek eller höjd). - Identifierar föremål/bilder som beskrivs med hjälp av dessa geometriska begrepp. - Beskriver något med hjälp av dessa geometriska begrepp så att andra förstår.
- Förstår geometriska begrepp som t ex hörn, sida, sträcka, vinkel. - Beskriver likheter och skillnader mellan olika geometriska objekt med hjälp av dessa begrepp. - Känner till begreppet kvadratmeter och kan ge exempel på något sammanhang där det används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: