Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslandet

Skapad 2016-02-24 08:40 i Alv/Garn/Kyrk Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola

Läslandet Vårt syfte med Läslandet är att inroducera barnen i skriftspråket på ett lustfullt sätt. Barnen lär känna alla bokstäver med hjälp av alla sinnen. Vi vill att barnen ska få ett stort ordförråd och att de får leka med orden. Vi tränar oss att prata och berätta i grupp. Vi använder oss av matematiska begrepp vid varje Läslands samling.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Gruppen består av 15 barn mellan 2.5 år och 5 år

Mål

Vårt mål är att barnen får inblick i skriftspråkets värld och att barnen så småningom känner igen någon eller några bokstäver i alfabetet och höra hur bokstäverna låter.  Få ett stort ordförråd, bli trygga med att prata i grupp, vänta på sin tur och lyssna på andra. 

 

Omformulering av läroplansmål

 Genom lek får barnen möta bokstäverna i Läslandet. 

Utmana barnen att använda matematiska bergrepp med hjälp av veckans bokstav.

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Månke Mire kommer varje vecka med en bokstav. Barnen får använda alla sina sinnen för att lära känna bokstaven. Vid varje besök tränar vi matematik. Vi delar, räknar och tränar begrepp.

Utvärdering

Vi se att barnen känner igen bokstäverna och kan även höra om ett ord börjar på en viss bokstav.

Analys och utveckling

Uppföljning

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: