Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Ht åk 2

Skapad 2016-02-24 09:34 i Valåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 2 Matematik

Matematiken genomsyrar vår vardag. Den finns överallt. Du använder den dagligen på många olika sätt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att....

 • formulera och lösa olika problem med hjälp av olika strategier
 • använda matematiska begrepp
 • välja och använda rätt räknesätt
 • kunna förklara hur du tänker
 • använda olika metoder för att redovisa ditt tankesätt (konkret material, bild, symboler, muntligt)

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer innehålla

 • räkning med tiotal och ental
 • udda och jämna tal
 • ordningstal
 • tal i bråkform
 • sambandet addition och subtraktion i talområdet 0-20
 • talmönster
 • likhetstecknets betydels
 • namn på olika geometriska objekt
 • klockan, kvart i kvart över
 • problemlösning

Så här kommer vi att arbeta

 • träna matematiska begrepp genom praktiska övningar, spel och lekar
 • arbeta enskilt och tillsammans
 • arbeta med räknehändelser/problem
 • ha gemensamma genomgångar
 • arbeta laborativt
 • ha "matteprat" (Hur tänker du?)

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Bedömning - vad och hur

Följande kommer att bedömas:

Taluppfattning och tals användande

 • Du kan räkna med tiotal och ental
 • Du förstår och kan använda begreppen udda/jämt och större än/mindre än
 • Du kan skriva och läsa ordningstalen 1-12
 • Du kan förstå och använda begreppen en halv, en tredjedel och en fjärdedel
 • Du förstår sambandet mellan addition och subtraktion och kan göra beräkningar inom talområdet 0-20

Algebra

 • Du förstår och kan använda likhetstecknet
 • Du kan lösa öppna utsagor (ex. 4+__ = 7)
 • Du kan se och fortsätta mönster med tal och former

Geometri

 • Du kan namnen på klot, kub, rätblock, linje, sträcka och punkt.
 • Du kan klockan kvart i och kvart över

Problemlösning

 • Du kan lösa enkla problem med hjälp av olika strategier.
 • Du kan själv formulera en räknehändelse.

 

Hur:

 • Jag lyssnar på dig när du samtalar kring vad du har lärt dig
 • Jag analyserar dina muntliga och skriftliga strategier

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
 • Ma   3
  Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: