Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 3

Skapad 2016-02-24 09:44 i Vinbergsskolan Falkenberg
Vi kommer att prata om vad teknik är och vad vi behöver tekniken till. Vi kommer att bygga/designa olika projekt och prata om teknikens utveckling under åren.
Grundskola 3 Teknik

Vi kommer att prata om vad teknik är och vad vi behöver tekniken till. Vi kommer att bygga/designa olika projekt och prata om teknikens utveckling under åren.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I detta arbete kommer du att utveckla din förmåga att:
- förstå olika tekniska maskiners utveckling.
- lösa enkla tekniska problem. 
- göra egna konstruktioner, dokumentera och designa dem.
- få kunskap om vad teknik är.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas: Din förmåga att:

- att förstå olika tekniska maskiners utveckling.

-att kunna lösa olika problem.
-dokumentera det du arbetar med.

Hur ska det bedömas:
-fortlöpande på lektioner.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  A 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  A 6
  Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med:
-dokumentation av tekniska konstruktioner
-designa och framställa egna enkla konstruktioner
-att prata om vad teknik är och vad den behövs till

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: