Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria

Skapad 2016-02-24 09:45 i Torpskolan Lerum
Avslutningsarbete av litteraturhistorian.
Grundskola 8 – 9 Svenska

Här är er uppgift inför avslutningen av litteraturhistorian. Ni ska välja om ni vill göra:

1. muntlig presentation

2. skriftlig inlämning

3. skriftligt prov

För de av er som jobbar med 1 eller 2 gäller följande:

Ni ska välja ut en litterär epok och utförligt beskriva den. Sedan ska ni välja en författare från den epoken och ett verk som han/hon har skrivit. Ni ska göra ett utförligt författarporträtt. För dem av er som siktar upp mot C eller A ska ni även försöka koppla verket till den epok som ni skriver om. Hur kan man t.ex. se "Den unge Werthers lidande" av Goethe är skriven under romantiken?

Självklart ska ni tänka på det som vi tidigare gått igenom gällande språk (meningsbyggnad, avancerade ordval och skiljetecken), struktur och vad som är viktigt att tänka på i muntliga presentationer. Tänk på att ni ska göra en presentation där ni tar hjälp av någon sorts hjälpmedel (lättast är att göra en presentation på Keynote)

Ni ska ta fakta från, minst, två internetkällor och minst en faktabok. Källorna ska tydligt redovisas i slutet av arbetet enligt instruktionen ni har fått av mig. Jag har med böcker till lektionerna och ni har fått en länklista i Google Drive-mappen med flera olika förslag. Titta gärna igenom avsnittet om er litterära epok på "Hej, litteraturen" på sli.se.

Läs bifogade länkar.

För de av er som jobbar med 3 gäller följande:

Läs på häftet som ni har fått av mig och som ligger som länk här nedan. Ni ska kunna epokerna i rätt ordning och när de var. Ni ska kunna kända författare och litterära verk från de olika epokerna. Ni ska kunna viktiga begrepp, t.ex. eskapism m.m.. Ni ska också fördjupa er i en av följande epoker - romantiken, upplysningen eller renässansen. Ni kommer att få en essäfråga om en epok. Provet kommer att rättas och redovisas för er enskilt.

Lycka till. /Martin

https://drive.google.com/open?id=0B4AQQRfkcyrmeHFMUnRGVVQzNTA

https://drive.google.com/open?id=1OAyUx_WsuF2r7hOw5kWBp6Kdfd9TvMW89fmheXzP25s

Länk till hur ni ska skriva er källförteckning:

https://drive.google.com/open?id=1pDlqC81xoVs8JAbVA0IHI7h1ww16iguENV3oOwGsCPY

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Sv
Litteraturhistoria

Litteraturhistoriaredovisning

Här nedan följer de olika kunskapskraven som gäller beroende på om du gör uppsats, muntlig presentation eller skriftligt prov.
E
C
A
Uppsats
Här bedömer jag strukturen, skiljetecken, meningsbyggnad och, till viss del, ordval.
Du kan skriva med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp och strukturer.
Du kan skriva med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp och strukturer.
Du skriver med god språklig variation och välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp och strukturer.
Uppsats och muntlig presentation
Här bedömer jag själva innehållet i ditt arbete; den fakta som du använder och hur du redovisar var du har hittat den.
Sammanställningen innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar
Sammanställningen innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar
Sammanställningen innehåller välutvecklade och nyanserande beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar
Uppsats och muntligt
Här bedömer jag hur du använder den fakta som du hittat och hur du analyserar den.
Du ska kunna föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du ska kunna föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du ska kunna föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Muntlig presentation
Här bedömer jag strukturen och själva presentationstekniken
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: