Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP i Idrott & Hälsa åk 1-3

Skapad 2016-02-24 10:14 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Pedagogisk planering som ligger till grund för undervisningen för åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Under de första skolåren ska eleverna ges möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sin rörelseförmåga under lekfulla former. Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Innehåll

Presentation

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiv. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att arbeta tillsammans. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet till att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Samt att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egna fysiska förmåga.

Undervisningen upplägg

Under läsåret kommer vi att arbeta med;

- De grovmotoriska grundrörelserna t.ex. springa, hoppa och klättra. Dels med den egna kroppen men även med olika redskap
  och material.
- På lektionerna kommer eleverna få prova på olika moment och aktiviteter som innehåller boll, bollspel, rumsuppfattning och
  kroppskontroll. 
- Eleverna kommer också träna och ges möjlighet att utveckla förmågan att röra sig till musik och träna takt och rytm i rörelser,
  lekar och danser.
- Undervisningen kommer att bedrivas både utomhus och inomhus under olika väderförhållande.
- Eleverna kommer träna på att orientera sig i närmiljön genom olika skolgårdsövningar och rumsuppfattning i idrottssalen. 
  Samt att utveckla förmågan att förstå enkla kartors uppbyggnad.
- En viktig del på idrotten är också att eleven får träna på att följa och förstå gemensamma regler.
- Eleverna kommer också få träna sin samarbetsförmåga i bla. lekar, spel, bollövningar och aktiviteter.
- Simningen kommer eleverna att träna under perioder tillsammans med simlärare som är kopplad till skolan.
- Eleverna ska utveckla kunskap sin hygien genom att veta vikten av att byta om och duscha efter en idrottslektion.

Mål som ligger till grund för arbetsområdet

Målet är att eleven ska delta i övningar och utföra övningarna efter bästa förmåga.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser

Idh
Bedömningsmatris Idrott och Hälsa åk 1-3

Behöver utveckla
Dessa nivåer är inte betyg och kan inte jämföras med betyg utan ger elever och föräldrar information om vad som är nästa utvecklingssteg.
Nivå 1
Dessa nivåer är inte betyg och kan inte jämföras med betyg utan ger elever och föräldrar information om vad som är nästa utvecklingssteg.
Nivå 2
Dessa nivåer är inte betyg och kan inte jämföras med betyg utan ger elever och föräldrar information om vad som är nästa utvecklingssteg.
Nivå 3
Dessa nivåer är inte betyg och kan inte jämföras med betyg utan ger elever och föräldrar information om vad som är nästa utvecklingssteg.
Rörelse; motorik, lekar och spel
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
(Har ej berört området än)
Behöver utveckla förmågan att följa instruktioner men även förmågan att delta i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna; springa, hoppa, klättra, åla, krypa, balansera, hänga, kasta/fånga
Provar aktiviteter och kan till viss del följa instruktioner om rörelse såväl inomhus som utomhus. Deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna; springa, hoppa, klättra, åla, krypa, balansera, hänga, kasta/fånga
Har god rörelseförmåga i olika aktiviteter och kan förändra efter instruktioner. Du utmanar dina motoriska färdigheter. (Vågar prova något nytt).
Har mycket god rörelseförmåga i många aktiviteter. Du kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelser och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer.
Rörelse; takt och rytm
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
(Har ej berört området än)
Behöver utveckla förmågan att delta i dans och rörelse till musik.
Deltar i dans och rörelse till musik. Kan till viss del härma enkla rörelser till musik.
Visar takt och rytm ibland i enkla danser och rörelser till musik och kan följa givna rörelser relativt väl.
Visar takt och rytm för det mesta i enkla danser och rörelser till musik och kan följa givna rörelser väl.
Rörelse; simning
Endast åk. 2 och 3.
 • Idh
 • Idh
 • Idh  1-3
(Har ej berört området än)
Behöver utveckla förmågan att kunna delta i lek och rörelse i vatten.
Deltar i lek och rörelse i vatten
Känner dig trygg i vattnet och kan förflytta dig med relativt god teknik. Kan balansera och flyta i vattnet.
Har god vattenvana och kan simma med god teknik i mag- och ryggläge.
Hälsa och livstil; samtala om hälsa och egna upplevelser.
 • Idh
 • Idh  1-3
(Har ej berört området än)
Behöver utveckla förmågan att delta i diskussioner om hälsa och egna upplevelser.
Deltar i diskussioner och samtalar om hälsa och egna upplevelser.
Deltar i diskussioner och samtalar om hälsa och egna upplevelser.Kan förklara vissa ord och begrepp om hälsa.
Deltar i diskussioner och samtalar om hälsa och egna upplevelser. Kan förklara vissa ord och begrepp om hälsa och känner till hur delarna träning, sömn och mat påverkar hälsan.
Hälsa och livstil; förebygga skador
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
(Har ej berört området än)
Behöver utveckla förmågan att följa instruktioner, regler och visa hänsyn samt samarbeta. Delta i uppvärmning och huvudaktivitet och inte göra annat.
Följer instruktioner, regler, visar hänsyn och kan samarbeta till viss del. Deltar i uppvärmning.
Följer instruktioner, regler, visar hänsyn och kan samarbeta relativt väl. Kan genomföra en uppvärmning på egen hand utifrån instruktioner.
Följer instruktioner, regler, visar hänsyn och kan samarbeta väl. Kan utföra övningar och aktiviteter på rätt sätt och tänker på säkerheten.
Friluftsliv och utevistelse; orientera sig
 • Idh
 • Idh  1-3
(Har ej berört området än)
Behöver utveckla förmågan att delta i diskussioner och få viss kännedom om hur en karta fungerar samt utvecklar en kännedom om enklare begrepp som beskriver rumsuppfattning. ex. framför, bakom, vid sidan av.
Deltar i diskussion om och har en viss kännedom om hur en karta fungerar och känner till enklare begrepp som beskriver rumsuppfattning ex. framför, bakom, vid sidan av.
Förstår hur en karta är uppbygd och fungerar och kan till viss del orientera dig i din närmiljö ex. skolgården.
Kan orientera dig i närmiljön, och förstår enkla kartskisser ex. skolgårdskartor och skattkartor.
Friluftsliv och utevistelse; planera och genomföra aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till olika förhållanden
 • Idh
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
(Har ej berört området än)
Behöver utveckla förmågan att delta i uteverksamheten.
Deltar i uteverksamhet i din närmiljö så som utelek under olika årstider.
Deltar i uteverksamhet i din närmiljö så som utelek under olika årstider med god anpassning, använder för det mesta lämplig klädsel och utrustning.
Deltar i uteverksamhet i din närmiljö så som utelek under olika årstider med mycket god anpassning. Du visar hänsyn mot naturen och följer regler för säkerhet vid natur- och utevistelser.
Friluftsliv och utevistelse; allemansrätten
 • Idh
 • Idh  1-3
(Har ej berört området än)
Behöver utveckla en viss kännedom om allemansrättens grunder.
Du känner till viss del allemansrättens grunder.
Du känner relativt väl till allemansrättens grunder.
Du känner väl till och kan tillämpa allemansrättens grunder.
Friluftsliv och utevistelse; hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider
 • Idh
 • Idh  1-3
(Har ej berört området än)
Behöver utveckla förmågan att delta i diskussioner kring badvett och isvett.
Deltar i diskussioner kring badvett och isvett.
Visar förståelse för badvett och isvett.
Visar god förståelse för badvett och isvett.
Ansvar - arbetsmiljön i samband med idrottslektion
 • Gr lgr11
(Har ej berört området än)
Du tar ett visst ansvar för dig själv under genomgångar och behöver utveckla din förmåga att lyssna och ta in instruktioner. Ex vara uppmärksam och lyssna vid samling, samt tala i normal ton till skolkamrater i omklädningsrummet.
Du tar oftast eget ansvar för att lektionen och omklädningen genomförs på ett bra sätt. Ex är oftast uppmärksam och lyssnar vid samling och talar i normal ton till skolkamrater i omklädningsrummet.
Du tar eget ansvar för att lektionen och omklädningen genomförs på ett bra sätt. Ex är uppmärksam och lyssnar vid samling och talar i normal ton till skolkamrater i omklädningsrummet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: