Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Efterkrigstid

Skapad 2016-02-24 14:10 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Historia

Den långa perioden i vår historia som kallas för Kalla Kriget, Vad är det? Vad hände? och hur påverkar det oss då och nu? Konflikter i Kalla krigets spår.

Innehåll

Innehåll:

Du skall efter avslutat ämnesområde ha kunskap om:

 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.
 • Framväxten av det svenska välfärdssamhället.
 • Framväxten av Europeiska unionen (EU).
 • Förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
 • Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.

 

 

 

Hur?

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, diskussioner, övningar, läsa olika texter och se filmer. Du bygger tillsammans med någon kamrat en tidslinje.  Dessutom genomför du en intervju med en äldre person. Du får tid på lektionen att planera din muntliga redovisning. Men du förväntas även arbeta hemma.

Inlämningsuppgifter:

 • intervju
 • begrepp - tidslinje
 • redovisning av person, händelse
 • konfliktarbete

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • Dina kunskaper om kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
 • Din förmåga att föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Dina kunskaper i hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
 • Din förmåga att undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor
 • Din förmåga att beskriva samband mellan olika tidsperioder.
 • Din förmåga att kunna ange någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer.
 • Din förmåga att motivera ditt resonemang med hänvisningar till det förflutna och nuet.
 • hur väl du använder historiska begrepp

Matriser

Hi
Bedömningsmatris

E
C
A
Kunskaper om historia
Du har grundläggande kunskaper och använder dem för att beskriva och förklara händelser/företeelser
Du har goda kunskaper och använder dem för att beskriva och förklara händelser/ företeelser på ett tydligt sätt
Du har mycket goda kunskaper och använder dem för att beskriva och förklara händelser/ företeelser på ett tydligt sätt
Resonemang om orsaker och konsekvenser
av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang. EX: Du ger exempel på enstaka orsaker och konsekvenser
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Ex: Du ger några tydliga exempel på orsaker och konsekvenser
Du för väl utvecklade och väl underbyggda resonemang. Ex: Du ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser ur olika perspektiv
Se samband och förklara
Du kan undersöka några utvecklingslinjer ex inom levnadsvillkor eller politik
Du beskriver enkla och konkreta samband mellan olika tidsperioder, händelser/företeelser och ger enkla förklaringar till dessa.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder, händelser/företeelser. Ex: Du har med flera beståndsdelar och du kan tydligt förklara dessa i flera led.
Du beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder, händelser/företeelser. Ex: Du har med flera beståndsdelar och du kan tydligt förklara dessa i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv.
Motivera och resonera
Du anger en tänkbar fortsättning på någon utvecklingslinje
Du motiverar och resonerar med enkla förklaringar och några hänvisningar till det förflutna och nuet
Du motiverar och resonerar med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet
Du motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet
Använda historiska begrepp
kopplade till ämnesområdet för att beskriva och förklara ex politik, klass, revolution, ideologi
Du använder ord, begrepp som hör till ämnet och de används oftast helt korrekt och i rätt sammanhang.
Du använder ord, begrepp som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
Du använder ord, begrepp på ett lämpligt sätt. Du använder dina kunskaper i olika sammanhang.
Använda historiskt källmaterial
för att dra slutsatser och resonera
Du använder historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser och föra till viss del underbyggda resonemang. Ex: Du underbygger dina slutsatser eller dina resonemang med enkla förklaringar.
Du använder historiskt källmaterial för att dra utvecklade slutsatser och relativt väl underbyggda resonemang. Ex: Du underbygger dina resonemang och slutsatser genom att t ex väga in olika aspekter, kopplingar mellan olika delar.
Du använder historiskt källmaterial för att dra välutvecklade slutsatser och väl underbyggda resonemang. Ex genom att också dra paralleller till andra ämnen eller sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: