Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Världsdelar

Skapad 2016-02-24 14:46 i Rösjöskolan Sollentuna
I det här arbetsområdet kommer du att få undersöka olika platser i världen. Vi kommer att bekanta oss med de olika världsdelarna. Du kommer också att få lära dig lite om vad kartan är för något och hur man läser den
Grundskola 2 SO (år 1-3)

I det här arbetsområdet kommer du att få undersöka olika platser i världen. Vi kommer att bekanta oss med de olika världsdelarna. Du kommer också att få lära dig lite om vad kartan är för något och hur man läser den.

Innehåll

Syfte med undervisningen

- att du ska förstå hur du kan titta på en karta och hur du kan använda den
- att du får lära dig något om andra världsdelar och länder
- att du får en uppfattning om hur barn har det i andra länder

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Geografi göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Det här ska vi göra

Du ska få titta på kartor och träna på att avläsa dem.
Du kommer att få lära dig karttecken och väderstreck.
Du ska få göra egna kartor.
Du ska få lyssna på berättelser om hur det kan vara i andra länder via personer som berättar, filmer och böcker.

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Det här ska vi bedöma

- att du kan berätta något om ett annat land, om hur det kan vara att leva där
- att du kan urskilja och namnge några av världsdelarna och världshaven på en karta 
- att du känner till de fyra väderstrecken 

Vi kommer att bedöma din delaktighet på lektionerna, dina arbetsuppgifter och genom ett test.

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
 • SO   3
  Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
 • SO   3
  Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: