Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext

Skapad 2016-02-24 14:51 i Oxledsskolan Partille
Grundskola 3 Svenska

Innehåll

LPP  Skriva faktatexter

 

Centralt innehåll

 

Läsa och skriva

 

 

 

 

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

 

 

 

 

 

 

Berättande texter

 

 

 

 

 

 

 

Informationssökning och källkritik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

 

 

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

 

 

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

 

 

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.. Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: