Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Världsreligionerna

Skapad 2016-02-24 15:12 i Hällesåkersskolan Mölndals Stad
Ett tema kring världsreligionerna kristendomen, islam, judendomen, buddhismen och hinduismen.
Grundskola 2 – 3 Svenska Religionskunskap SO (år 1-3)

Du kommer att få lära dig om hur människor tror i olika delar av världen. Några tror på Gud, andra inte. I vissa religioner tror man att det finns flera gudar och i andra endast en gud.

Du kommer att arbeta med världsreligionerna, kristendomen, judendomen, islam, buddhismen och hinduismen. Du kommer att jämföra och studera likheter och skillnader mellan religionerna. Du kommer att lära dig om religionernas gud, deras heliga skrifter, byggnader och symboler, samt religionernas viktiga högtider och vad deras religiösa ledare kallas.

 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med undervisningen är att du ska få utveckla dina kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Undervisningen ska skapa förutsättningar för du utvecklar en personlig livshållning och förståelse för ditt eget och andra människors sätt att tänka och leva. Undervisningen ska även bidra till att du utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar. Du ska utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska även syfta till att du utvecklar förmågan att skapa och bearbeta texter.    

Du ska utveckla din förmåga:

 • att känna till någon viktig högtid i varje religion
 • att känna till religionernas symboler
 • att känna till någon berättelse ur religionerna
 • att känna till något land där de flesta tror på en bestämd religion
 • att känna till någon helig skrift och helig byggnad
 • att känna till vad någon gud heter inom de olika religionerna
 • att veta vad någon religiös ledare kallas inom de olika religionerna
 • att se likheter och skillnader mellan de olika religionerna
 • att i skrift presentera en faktatext och använda stödord som utgångspunkt

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Undervisning och arbetsformer

Arbetssätt:

 • enskilt och i grupp
 • läsa olika faktatexter om de aktuella religionerna
 • se pedagogiska filmer
 • lyssna, diskutera och reflektera kring religioner
 • diskutera och reflektera över likheter och skillnader i de olika religionerna
 • skriva faktatexter utifrån stödord
 • läsförståelse i faktatext
 • måla

 

Kopplingar till läroplan

 • Re  1-3
  Att leva i närområdet Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • Re  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • Re  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Bedömning - vad och hur

Vad - följande kommer att bedömas:

 • din förmåga att känna till någon viktig högtid i varje religion
 • din förmåga att känna till religionernas symboler
 • din förmåga att känna till någon berättelse ur religionerna
 • din förmåga att känna till något land där de flesta tror på en bestämd religion
 • din förmåga att känna till någon helig skrift och helig byggnad
 • din förmåga att känna till vad någon gud inom de olika religionerna heter
 • din förmåga att veta vad någon religiös ledare kallas inom de olika religionerna
 • din förmåga att se likheter och skillnader mellan de olika religionerna
 • din förmåga att i skrift presentera en faktatext och använda stödord som utgångspunkt
 • din förmåga till att lyssna och samtala

 

Hur - bedömningens tillvägagångssätt:

 • att du kan återberätta om någon högtid, symbol, berättelse, land, helig skrift, helig byggnad, gud, religiös ledare, likheter och skillnader i de olika religionerna
 • att du i skrift kan presentera en faktatext utifrån stödord som utgångspunkt
 • att du kan lyssna och samtala i grupp

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Re   3
  Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
 • Re   3
  Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: