Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 2 Tema Bondgården

Skapad 2016-02-24 21:24 i Storängsskolan Västerås Stad
Ett temaarbete om bondgården för år 2.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska SO (år 1-3)

Vi arbetar tematiskt med att lära oss om djuren och arbetet på en bondgård. Vi övar oss i att skriva faktatexter och tankekartor.

Innehåll

Undervisningens innehåll och kunskapskrav

Du kommer att lära dig om:

 • Djuren på gården
 • Var vår mat kommer ifrån
 • En bondes arbetsuppgifter
 • Årstiderna och arbetet på en bondgård
 • Hur var det förr i tiden
 • Hur du skriver faktatexter
 • Hur du gör en enkel tankekarta

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • NO
  Syfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 • SO
  Syfte - Geografi analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • SO
  Syfte - Geografi utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO   3
  Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Arbetssätt

Du kommer att:

 • Se film som visar arbetet och djuren på bondgården
 • Lära mig nya ord och begrepp
 • Läsa faktatexter
 • Göra egna enkla faktatexter
 • Göra egna enkla tankekartor
 • Lyssna till din lärares berättelser
 • Måla, gestalta och undersöka

Matriser

NO Sv SO
Bondgården - år 2

Med mycket stöd av en vuxen kan jag..
Med lite stöd av en vuxen kan jag..
På egen hand kan jag...
Berätta kort om en bondes uppgifter
Namnge och berätta om några djur med hjälp av ämnestypiska ord.
Berätta om var vi får vår mat ifrån och från vilka djur
Skriva enkla faktatexter med hjälp av stödord
Göra enkla tankekartor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: