Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 7, v9-12

Skapad 2016-02-24 21:43 i Frösåkersskolan Östhammar
Planering baserad på kap 12-13 i Gracias 7, samt ett rollspel.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
...

Innehåll

Arbetssätt

V.

Mån

To

Fre

9

Repetition kap 1-11

Ord, grammatik

Intro kap 12

Repetition ”tener”

Kap 12

Tener/tener que

10

Börja med kap 13

 Kap 13

Skrivuppgift

11

Rollspel: instruktioner samt förberedelse

Rollspel:

Förberedelse

Uppspelning av rollspel

12

Ordarbete

Semana Santa

Semana Santa

Viernes Santo

Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Undervisningen innehåller
 • Struktur för att skriva och berätta enkelt om sig själva samt mer utförlig beskrivning av den egna personen.
 • Ordkunskap
 • Läsförståelse; kunna förstå vad texten handlar om .
 • Träna på att höra mycket spanska genom att lyssna på lärare, texter samt film.

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Vi tränar på att förstå och uttrycka oss på spanska i både tal och skrift.

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M1
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M1
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Kunskapskrav

Nedan hittar du en matris för kunskapskraven för år 9 som ligger till grund för bedömningen i detta arbetsområde.

Kopplingar till läroplan

 • M1  E 9
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
 • M1  E 9
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
 • M1  E 9
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
 • M1  E 9
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
 • M1  E 9
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
 • M1  E 9
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Matriser

M2
Moderna språk år 7-9 lgr 11

Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Lyssna
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsa
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Tala
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: