Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lägesmått och diagram år 5

Skapad 2016-02-25 08:33 i Norrskolan Uddevalla
I det här avsnittet ska vi bl a arbeta med lägesmått, decimaltal, tabeller och diagram.
Grundskola 5 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Mål och Bedömning

 

Jag bedömer din förmåga att

 • använda medelvärde och andra lägesmått
 • se samband mellan lägesmått och andra begrepp
 • göra beräkningar i decimalform
 • använda frekvenstabeller och diagram
 • använda strategier vid problemlösning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: