Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa PP vt-16 åk 7-9 grundskol FL

Skapad 2016-02-25 11:37 i Öjersjö Brunn Partille
Idrott
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Idrott och Hälsa

Innehåll

Syftet med området

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  7-9
  Rörelse Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  7-9
  Rörelse Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Arbetssätt

Du kommer att få prova olika sätt/ olika idrotter bla genom:

Curling

Judo

Längdskidor

Hjärt och Lungräddning

Orientering

Du kommer att arbeta med följande teori:

- doping, anorexia, ergonomi, droger och kost 

- Hjärt lung räddning

- Egen träningsplanering samt planering av friluftsaktivitet

- Orientering i form av karttecken

Kunskapskrav och bedömning

Detta bedöms:

- Hur du deltar i idrotter som innefattar komplexa rörelser och varierar och anpassar rörelsen till viss del till aktiviteten ( kunskapskrav E åk 9)

- Hur du på ett i huvudsak fungerande sätt kan sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter ( Kunskapskrav E åk9)

- Hur du planerar och genomför frilufsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler (kunskapskrav E åk 9)

- Hur du på ett ihuvudsak fungerande sätt kan förebygga och förutse skador och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter ( Kunskapskrav E åk 9)

- Hur du deltar i idrotter som innefattar komplexa rörelser och varierar och anpassar rörelsen relativt väl till aktiviteten och sammanhanget( kunskapskrav C åk 9) 

-Hur du på ett relativt väl sätt kan sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter ( Kunskapskrav C åk9)

- Hur du planerar och genomför frilufsaktiviteter med relativt god anpassning till förhållanden, miljöer och regler (kunskapskrav C åk 9)

- Hur du på relativt väl fungerande sätt kan förebygga och förutse skador och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter ( Kunskapskrav C åk 9)

- Hur du deltar i idrotter som innefattar komplexa rörelser och varierar och anpassar rörelsen väl till aktiviteten och sammanhanget( kunskapskrav A åk 9) 

-Hur du på ett väl fungerande sätt kan sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter ( Kunskapskrav A åk9)

- Hur du planerar och genomför frilufsaktiviteter med  god anpassning till förhållanden, miljöer och regler (kunskapskrav A åk 9)

- Hur du på ett väl fungerande sätt kan förebygga och förutse skador och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter ( Kunskapskrav A åk 9)

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 9
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
 • Idh  E 9
  Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
 • Idh  E 9
  Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  E 9
  Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
 • Idh  E 9
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
 • Idh  E 9
  Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
 • Idh  C 9
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
 • Idh  C 9
  Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
 • Idh  C 9
  Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  C 9
  Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
 • Idh  C 9
  Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
 • Idh  C 9
  Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
 • Idh  A 9
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
 • Idh  A 9
  Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
 • Idh  A 9
  Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  A 9
  Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
 • Idh  A 9
  Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
 • Idh  A 9
  Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: