Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduismen och Buddhismen

Skapad 2016-02-25 12:49 i Öjersjö Brunn Partille
Hinduismen och Buddhismen
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap

Hinduismen och Buddhismen

Innehåll

Presentation

Vi ska under en period studera de cykliska religionerna, hinduismen och buddhismen. Ni kommer att få häften med text, bilder och arbetsuppgifter. Vi kommer att variera undervisningen med lärarledda genomgångar, diskussioner, film och enskilt arbete.

Examinationsuppgiften kommer att vara en inlämningsuppgift.Övergripande läroplansmål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

(ur Lgr-11 kapitel 2.1 och 2.2)

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

Syfte

Eleven ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att

(Enligt de långsiktiga syftesmålen i kursplanen för Religionskunskap)

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Centralt innehåll

Vi ska studera:
 • Hinduismens och Buddhismens historia och de centrala tankegångarna,
 • Hur hinduer och buddhister lever och tolkar religionerna idag,
 • Hur religionerna påverkar människors liv och samhället,
 • Människosyn och etiska frågor inom dessa religioner.

(Enligt Centralt innehåll i kursplanen för Religionskunskap)

Kopplingar till läroplan

 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Re  7-9
  Religion och samhälle Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
 • Re  7-9
  Identitet och livsfrågor Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
 • Re  7-9
  Etik Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Undervisning

I undervisningen kommer vi att

 • Ha lärarledda genomgångar.
 • Läsa texter och arbeta med frågor till texten.
 • Diskutera i grupp och i helklass.
 • Se på faktafilmer.

Bedömning

Dina kunskaper bedöms utifrån hur du:

 • Beskriver centrala tankegångar, med hjälp av begrepp och historia.
 • Resonerar kring likheter och skillnader mellan religioner.
 • Beskriver och resonerar kring hur religionen påverkar liv och samhälle

(Enligt Kunskapskraven i kursplanen för Religionskunskap)

Kopplingar till läroplan

 • Re  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
 • Re  E 9
  Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
 • Re  E 9
  Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
 • Re  E 9
  Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Matriser

Re
Bedömningsmatris för de cykliska religionerna

RELIGION OCH ANDRA LIVSÅSKÅDNINGAR

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskaps- kraven.
Eleven har grundläggande kunskaper om världsreligionerna hinduismen och buddhismen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Betyget D innebär att kunskaps- kraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven har goda kunskaper världsreligionerna hinduismen och buddhismen och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Betyget B innebär att kunskaps- kraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsreligionerna hinduismen och buddhismenoch visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan religionerna och andra livsåskådningar.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan religionerna och andra livsåskådningar.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan religioner och andra livsåskådningar.

RELIGION OCH SAMHÄLLE

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

IDENTITET OCH LIVSFRÅGOR

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur livs- frågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det. .
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: