Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska läs- och skrivinlärning, årskurs 1

Skapad 2016-02-25 15:05 i Tolleredskolan Lerum
Läs- och skrivinlärning. Vi arbetar med bokstäver- och bokstavsljud.
Grundskola F – 1 Svenska

Vi kommer att arbeta och möta bokstäver på många olika sätt.

Innehåll

Mål:

Du ska kunna:

• forma bokstäverna

• koppla ljud till bokstaven

• lyssna på sagor, berättelse och dikter

• läsa olika texter

• skriva ord

• skapa en elevnära text

Undervisning:

Du kommer:

• få ser hur bokstäverna ser ut och hur de låter

• att få forma bokstäverna

• att få skriva egna texter efter egen förmåga såsom berättelser och faktatexter

• att läsa ord och att läsa texter utifrån din egen förmåga

• att lyssna på rim, ramsor, sånger, sagor, berättelser och dikter

• att göra olika språkövningar och språklekar i klassrummet så väl som i skogen

Kopplingar till läroplan:

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Jag kommer bedöma din förmåga:

• att veta vad bokstäverna heter

• att veta hur bokstäverna låter

• att kunna forma bokstäverna

• att kunna läsa korta, vanliga och enkla ordbilder

• att kunna skriva egna ord och elevnära texter

Bedömningen utgår ifrån:

• klassobservationer

• samtal, individuella och i grupp

• uppgifter kopplade till målen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: