👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träningsprogram till musik år 7

Skapad 2016-02-25 16:08 i Ekdalaskolan Härryda
Vi arbetar med motions- och träningsprogram till musik.
Grundskola 7 Idrott och hälsa
I detta arbetsområde får du utveckla din koordinationsförrmåga och känsla för takt. Du ska självständigt, eller tillsammans med en kamrat, planera och redovisa ett träningsprogram till musik.

Innehåll

Syfte

Eleven ska utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, samt attplanera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Konkreta mål

Du får i detta arbetsområde utveckla din förmåga att planera och genomföra fysisk aktivitet till musik. Syftet är att du självständigt kan genomföra ett träningsprogram i takt till musik.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att
- anpassa dina rörelser till takt och rytm
- anpassa dina rörelser till aktivitet och sammanhang
- anpassa ditt mål i förhållande till det träningspass du redovisar

Undervisning

Vi övar tillsammans under lektionstid praktiskt några grundsteg till musik (aerobicpass).
Du får lära dig att räkna ut BPM (Beats per minute).
Vi går igenom teoretiskt hur ett motions- respektive aerobicpass läggs upp.
Du får praktiskt delta i dina kamraters redovisningar.

Lgr11

Syfte

Kunskapskrav

Centralt innehåll

Beskriving av uppgiften

Bestäm vilket mål du har med träningsprogramet. (te.x. förbättrad styrka eller kondition)

Träningsprogramet ska vara 5-7 minuter. 

Lämna in din skriftliga planering.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Bedömningmatris Rörelse- och träningsprogram till musik

E
C
A
Rörelseförmåga
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
Till viss del
Relativt väl
Väl
Sätt upp mål för träning
Eleven kan på ett fungerande sätt sätt upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
I huvudsak
Relativt väl
Väl