Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Bilen

Skapad 2016-02-26 08:35 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Teknik

BILEN

- ett fantastiskt transportmedel eller ett miljöförstörande monster?

Dagens bilar kan drivas på olika sätt och den tekniska utvecklingen ger oss effektivare bilar som är skonsammare mot miljön.

 

Innehåll

Släpp lös fantasin och kreativiteten och bygg din egen drömbil!

Individuell uppgift

Du ska  skriva ihop ett individuellt arbete om bilens historia, funktion och dess betydelse- för dig, samhället och miljön.  

Gruppuppgift

Ni kommer att bygga en bil med elmotor som drivning. Trots att bilen ska drivas av elmotor krävs att ni tänker efter och försöker komma på olika alternativ till hur ni konstruera bilen. 

 

Hur du får visa vad du kan:

Eget arbete i form av en skriftlig inlämning.

Deltagande i bilbygge och dokumentation.

Diskussioner

 

 

Uppgifter

 • Teknik Uppgifter Bilen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk

Matriser

Tk
Teknik år 7

Du är på väg mot
Du har grunderna
Du utvecklar
Du behärskar
Genomföra arbeten
Du är på väg mot.....
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Arbetsprocess
Du är på väg mot.....
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings alternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
skisser, ritningar och rapporter
Du är på väg mot.....
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Teknikutveckling & drivkrafter
Du är på väg mot.....
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Konsekvenser
Resonemang och diskussion
Du är på väg mot.....
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: