Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kulor i våra hjärtan

Skapad 2016-02-26 10:39 i Torpskolan Lerum
Ett arbetsområde där vi utgår från novellsamlingen Kulor i hjärtat skriven av Cilla Naumann.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Syftet med arbetsområdet är att utveckla dina kunskaper om skönlitteratur, träna på att göra textkopplingar där du resonerar om budskap, samtala om olika texters innehåll,  och att skriva kortare texter som du får ge kamratrespons på. Du kommer också utveckla dina kunskaper i att förstärka och levandegöra din texts budskap genom att kombinera text, estetiskt uttryck och medier.

Innehåll

Lgr 11

Vi arbetar med dessa förmågor och detta centrala innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Arbetsområde

Följande moment ingår i arbetsområdet:

 • Läsa texter och samtala om budskap och innehåll
 • Skriva olika slags texter med fokus på gestaltande berättande
 • Samtal/diskussion i hel klass och mindre grupp där du tränar på att vara samtalsledare
 • Respons och bearbetning
 • Bild, ljud och ord

 

Tid: Vecka 8- ca vecka 18

Samtal: Ett av samtalen kommer ni att spela in för bedömning

Skriva: Olika slags skrivuppgifter som tränar er inför den gestaltande texten kring en av känslorna, samt att ni kommer få träna på att formulera ned era tankar i skrift.

Bildspel: Ni ska sätta bilder och musik till den gestaltande texten

Bedömning

Du visar din förståelse och din kunskap under lektionstid genom att vara aktiv i diskussioner kring de olika texternas budskap och innehåll.

Ett av samtalen i mindre grupp kommer ni att spela in och den kommer ligga till grund för bedömning.

Dina skrivna texter kommer bedömas utifrån din språkliga variation och de gestaltande beskrivningar som du kommer få arbeta med.

Du kommer bedömas även på det bildspel som du kommer få göra där du ska kombinera olika texttyper med estetiska uttryck.

Matriser

Sv
Kulor i våra hjärtan

E
C
A
Språk och struktur
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beskrivningar och berättargrepp
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Bild, ljud och ord
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Samtala
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: