Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek och samspel - Gulsippan

Skapad 2016-02-26 11:13 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE: 

Överenskommelsen.

 

 

 

 

 

 

Innehåll

Strävansmål:

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

VAD ska utvecklas/utmanas?

Förmågor som ska utvecklas:

Att kompromissa och respektera andra och turtagning genom objekten rollek och spel.

 

 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

En pedagog och en mindre barngrupp.

Förberedelser:

Pedagogerna är med och tillför nytt stoff i aktiviteterna. 

Aktiviteter:

Vi är med och stöttar i leken. Vi kommer att ha både styrda lekar som spel, grupplekar men också utifrån barnens intresse.

 

Efterarbete:

Planering och reflektion tillsammans med barnen.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: