Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2016-02-26 11:36 i Brearedsskolan Halmstad
Grundskola 5 Historia

Medeltiden var en mycket händelserik och viktig tid. Men varför och vad hände?

Innehåll

Syfte

 • få en inblick i hur det var att leva under medeltiden i Sverige,
 • få kunskap om viktiga saker som hände under medeltiden i Sverige  som t.ex att vi blev ett kristet och enat land med kung och gemensam lag, digerdöden, riddare m,m
 • få kännedom om några viktiga personer under medeltiden.
 • träna din förmåga att jämföra olika tidsepoker
 • få redovisa din kunskap om medeltiden på olika sätt

 

Innehåll:

 • se  film
 • läsa faktatext både ensam och i grupp
 • söka fakta på internet
 • få träna dig i att ta ut stödord i faktatexter för att få innehållet mer begripligt
 • gå igenom och lära dig begrepp som hör till ämnet
 • göra skriftliga uppgifter
 • Förhoppningsvis gå på studiebesök(undersöker saken).

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Bedömning

 • att beskriva hur det var att leva under medeltiden samt jämföra med nutid
 • beskriva någon viktig person under medeltiden
 • beskriva några viktiga saker som hände i Sverige under medeltiden
 • hämta information från olika källor såsom faktatext, filmer samt internet.

 

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
 • Hi  E 6
  Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • Hi  E 6
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: