Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap Gullvivan

Skapad 2016-02-26 12:08 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE: Denna PP är upprättad då dessa naturvetenskapsaktiviteter bör utvecklas.

Innehåll

Strävansmål:

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

VAD ska utvecklas/utmanas?

Det sociala samspelet och kommunikationen mellan barn-barn, pedagog-barn.

Förståelse för naturens olika kretslopp.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Gruppen består av 6 barn samt 1 pedagog. Förmågor som vi upplever finns hos barnen är,

utforska,upptäcka,skapa och bygga förmågor som ska stimuleras och utvecklas hos barnen är

lyssna uttrycka sina egna uppfattningar få förståelse för andras perspektiv samt få förståelse för

naturens olika kretslopp och hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Förberedelser:

 Pedagogen behöver god kunskap, förberedelse och vara medforskande tillsammans med barnen.

Aktiviteter:

  Denna aktivitet är en levande process i vardagen och förekommer under veckans gång.

Efterarbete:

Vi kommer tillsammans med barnen att reflektera, analysera och utvärdera barnens förändrade

kunnande, kontenuerligt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: