Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övergångar Gullvivan

Skapad 2016-02-26 12:10 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE: Denna PP är upprättad då dessa vardagsaktiviteter bör utvecklas.

Innehåll

Strävansmål:

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

VAD ska utvecklas/utmanas?

Det sociala samspelet och kommunikationen mellan barn-barn, pedagog-barn.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Gruppen består av 18 barn samt 3 pedagoger. förmågor som vi upplever finns hos barnen är, utforska, skapa, bygga och upptäcka. Förmågor som ska stimuleras och utvecklas hos barnen är lyssna, uttrycka sina egna uppfattningar, få förståelse för andras perspektiv. Detta sker via objekten talspråk och ordförråd.

Förberedelser:

Förbereda barnen inför kommande övergång genom samtal/information och via Piccogram.

Aktiviteter:

Denna aktivitet är en levande process i vardagen och förekommer vid olika stunder och tillfällen under dagen i mellan olika aktiviter och vardagsarbeten. Pedagogerna håller sina roller.

 

Efterarbete:

Vi kommer tillsammans med barnen att reflektera, analysera och utvärdera barnens förändrade kunnande, kontinuerligt.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: