Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medier, information och kommunikation

Skapad 2016-02-26 13:26 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Informationsspridning, reklam och opinionsbildning. Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier utifrån ett källkritiskt förhållningssätt.
Grundskola 5 Samhällskunskap
...

Innehåll

Mål med området

När vi är klara ska du kunna besvara dessa frågor:

 • Hur påverkas vi av medier?
 • Hur kan vi påverka andra med hjälp av medier?
 • Vilken roll har medierna i ett demokratiskt samhälle?
 • Vilka för- och nackdelar finns det med reklam?

Begrepp att kunna använda

Nya begrepp

 • medier
 • opinion/opinionsbildning
 • reklam
 • budskap
 • avsändare
 • mottagare
 • källkritik
 • kommunikation/kommunicera
 • *propaganda

Begrepp vi lärt tidigare

 • demokrati
 • diktatur
 • yttrandefrihet
 • tryckfrihet
 • censur

Nedan finns en ordlista med förklaringar till begreppen.

Hur ska du visa din kunskap?

På lektionerna...

...är du aktiv genom att använda de olika förmågorna: ställa frågor, provtänka, resonera, fundera över för- nackdelar delta i diskussioner, testa samband med mera. 

Prov

Du kommer att få ett prov på detta område där du visar att du kan resonera kring frågorna ovan och använda begreppen. Vi kommer att gå igenom dem och träna på dem i olika sammanhang under lektionstid och du kommer att få med dig dem hem att öva på. Försök att göra begreppen till dina egna och prova att använda dem i nya sammanhang i din vardag.

 

Lycka till!

Bilaga: Begreppslista

Dessa begrepp ska träna på till provet i vecka 12. Tänk på att du ska kunna använda dem och inte bara veta vad de betyder. Träna därför på att göra dem till dina ”egna” ord. Öva på att sätta in dem i meningar och på att använda dem i din vardag! Sätt gärna in dem i sambandskedjor/begreppsscheman.

Medier

”Kanaler” som sprider information, reklam eller underhållning. Ex. radio, tv, tidningar, internet

Opinion

Är en åsikt som en person eller grupp har i olika frågor. Oftast handlar det om lite ”större” åsikter och frågor t.ex. om något man vill förändra i samhället eller i sin närmiljö.

Opinionsbildning

När flera personer går samman i en åsikt.

Reklam

Kommer från företag som vill påverka oss att köpa deras produkter.

Budskap

T.ex. information eller reklam

Avsändare

Den som sänder iväg ett budskap

Mottagare

Den som tar emot ett budskap

Källkritik

Att vara källkritisk

När man tar reda på vem som är avsändaren till informationen, om informationen stämmer med annan information och hur gammal informationen är.

Demokrati

En kort förklaring: länder där alla har lika värde, man kan rösta på olika partier, där det är yttrandefrihet och tryckfrihet är demokratiska länder.

Diktatur

Ett sätt att styra ett land som innebär att en person (eller en liten grupp) har all makt. Landet styrs inte demokratiskt.

Yttrandefrihet

Betyder att alla har rätt till att i tal, skrift eller bild uttrycka tankar, åsikter och känslor.

Tryckfrihet

Är att få skriva och publicera text utan att den först kontrolleras av staten.

Censur

När de som bestämmer i ett land vill kontrollera och kanske ändra informationen innan den publiceras i media.

kommunikation

Ett finare ord för prat. Information som överförs mellan människor, med eller utan apparater.

 

 

kommunicera

Ett finare ord för att prata

*propaganda

En slags reklam som vill påverka vad du tycker i en speciell fråga

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: