Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokus bygg och konstruktion

Skapad 2016-02-26 16:24 i Önnebacka förskola Munkedal
Som en del i vårt arbete med teknik och naturvetenskap fokuserar vi nu en period på bygg och konstruktion.
Förskola

I förskolans läroplan står att de behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten
 
.

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Vi har sett att barnen intresserar sig för bygg och konstruktion. De bygger med smålego, duplo, pärlor, klossar, tågbana, kuddar osv. Vi ser att de bygger kojor, husvagnar, affärer, motorcyklar, våningssängar osv. De yngsta barnen som inte sätter ord på vad de bygger, väljer ofta just bygg i de fria aktiviteterna. Vi har uppfångat ett stort intresse hos barngruppen som helhet. Vi tänker därför, en tid framöver, rikta in vårt teknikarbete på just bygg och konstruktion.
I och med att vi nu en period tar detta ”byggfokus” tror vi att vi kan fördjupa barnens förståelse för teknik i allmänhet och bygg & konstruktion i synnerhet.

Mål

Barnens erfarenheter

 • Vi kan höra att barnen samtalar och reflekterar om antal, mängd och storlek samt jämför olika byggen med varandra t ex när det gäller längd och höjd
 • Vi ser att barnens byggen utvecklas från t ex att bygga på längden till att bygga på höjden.
 • Vi ser att flera av barnen konstruerar något utifrån en tanke/ide

Insatser - åtgärder för att nå målet

Planerade gruppaktiviteter

Vi delar in barnen i tre bygg- och konstruktionsgrupper där alla 19 barn på Solgläntan ingår. Vi ansvarar för varsin grupp, varsin dag. I gruppen gör vi följande:

 • Vi ställer hypotes och testar den.
 • Exempel på hypotes som vi tänker ställa: Vad kan man bygga? Hur högt kan man bygga? Av vilka material kan man bygga? Varför rasar tornet? Kan man bygga något med runda kikärtor? Med bollar? Varför? Varför inte?
 • Vi samtalar med barnen om antal, former, färger, längd, höjd och vi jämför tillsammans. Vi samtalar också om hållbarhet och stabilitet. Vi kommer även in på fenomenet friktion.
 • Vi bygger något tillsammans med barnen efter enkel beskrivning.

Ansvarsfördelning aktiviteter

Pia - måndagar

Johanna - tisdagar

Ann-Sofie – onsdagar eller torsdagar

Vi ansvarar för dokumentationen av våra respektive grupper.

Vi ska prova att låta en kollega videofilma oss i interaktionen med barnen under själva byggaktiviteten. – ansvar arbetslaget

Hela arbetslaget ansvarar för analys och reflektion av dokumentationer och observationer.

Vi skriver ut inspirerande byggbilder från datorn. Arbetslagets ansvar.

Material och miljö

Miljön ska inbjuda till bygglek. Vi framhäver även olika byggmaterial i större utsträckning än tidigare. Plusplus, geomag, kikärtor, kuddar, kapla, tågbana, återvinningsmaterial, naturmaterial, tyg, brädor mm mm

 • Vi tar fram enkla inspirerande beskrivningar på vad man kan bygga med olika material t ex kapla, duplo, lego, pärlplattor
 • Vi sätter upp inspirerande bilder på byggkonstruktioner i teknikrummet
 • Vi ändrar om i miljön vartefter det behövs och utveckla materialet utifrån barnens intressen och behov.
 • Vi gör byggmaterialet synligt och lättillgängligt för barnen.
 • Vi erbjuder barnen lugna situationer där några barn åt gången kan sitta och koncentrera sig på sitt byggande.
 • Vi pedagoger sitter med när barnen bygger med olika material och utmana dem vidare. Ställa frågor som får barnen att reflektera över sin byggprocess.
 • Ta fram inspirerande byggmaterial till den fria leken och se till att det byts när intresset dalar och ny inspiration behövs. Arbetslaget ansvarar

Hur målet ska utvärderas

Vi pedagoger observerar barnens byggande och lyssnar på barnens reflektioner före och efter med hjälp av våra dokumentationer. Dokumentationerna visar på utvecklingen.

Teoretisk bakgrund

Se huvudplaneringen. "Fokusområde teknik".

Dokumentation

 • Vi kartlägger nuläget genom att dokumentera med anteckningar och foton hur de bygger just nu
 • Vi fotar byggtillfällena i grupperna och avsätter tid till gemensam gruppreflektion kring byggena. Vi samtalar, reflekterar och analyserar, både med barnen, men också kollegialt vid avdelningsmöten.
 • Barnens tankar och reflektioner dokumenteras och sätts upp på väggen. Vi har märkt att det är värdefullt att barnen ser dokumentationerna i vardagen, eftersom samtalen då kan fortgå vid senare tillfällen, och tankarna kan fördjupas.
 • Vi dokumenterar förstås även här i Unikum, dels i bloggen, och dels individuellt i lärloggen.

Samverkan med vårdnadshavare

Se huvudplaneringen. "Fokusområde teknik".

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: