Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Vt 16 år 2

Skapad 2016-02-26 21:18 i Ljungbyskolan Falkenberg
Grundskola 2 Svenska

Nu ska vi läsa och skriva som aldrig förr!

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.


Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- skriva läsligt för hand, procedurförmågan

- skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och avslut, procedurförmågan

- kombinera text och bild för att förstärka vad du vill berätta, kommunikativa förmågan

- skriva faktatexter med beskrivningar och begrepp efter att ha samlat information från andra texter och källor, procedurförmågan samt begreppsförmågan

-använda stor bokstav, punkt och frågetecken på ett korrekt sätt, procedurförmågan

- stava vanliga ord, procedurförmågan

- använda lässtrategier för att läsa, procedurförmågan

- förstå, återberätta och diskutera det du läst, analysförmågan

- delta i samtal genom att lyssna på och berätta om din egen åsikt inom ett ämne, kommunikativa förmågan

- ge och ta instruktioner, kommunikativa förmågan 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med olika skrivuppgifter, både i grupp och enskilt, för att utveckla vår förmåga att skriva läsligt för hand samt olika typer av texter med fakta eller berättande innehåll.
Vi jobbar mot ovanstående förmågor genom att läsa olika slags texter enskilt och tillsammans. Vi diskuterar det vi läst och pratar om innehållet och budskapet i texterna. Vi tränar på att ställa och besvara frågor på det vi läst. Vi tränar på att i grupper berätta om händelser vi varit med om samt kunskaper och åsikter inom inom olika ämnen. Dessutom att förstå och ge instruktioner.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: