Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2016-02-27 05:42 i Nyvångskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Lpp om vatten.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) NO (år 1-3)

Vatten finns i allt som lever. Vatten är det vanligaste ämnet på jorden. Den största delen av jordytan är täckt av vatten. Det vatten du dricker eller tvättar dig i har använts tusentals gånger tidigare, det kan ha skvalpat i en dinosauries mage eller stänkt över relingen på ett vikingaskepp eller hjälpt träd och blommor att växa. Vatten finns i tre olika faser; fast, flytande och gas.

Innehåll

Varför ska vi lära oss detta?

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Kemi genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • NO
  Syfte - Kemi använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • SO
  Syfte - Geografi göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Vad ska vi lära oss?

Du ska lära dig:

 • var världshaven och kontinenterna är placerade på en jordglob/karta och kunna deras namn.
 • vattnets olika former, fast, flytande och gas.
 • övergången mellan formerna och orden avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • vattnets kretslopp i naturen.
 • separera lösningar och blandningar med hjälp av avdunstning och filtrering.
 • att göra en undersökning och jämföra resultatet med klasskamraternas resultat.
 • att skriva laborationsrapporter på våra undersökningar.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att tillverka saker, göra laborationer, skriva laborationsrapporter, träna dig på att ställa hypoteser och se film.

Vad ska jag kunna?

Vi kommer att bedöma om du kan:

 • ge exempel på egenskaper hos vatten.
 • göra jämförelser mellan egna och andras resultat.
 • kan skriva en laborationsrapport.
 • beskriva världshavens och kontinenternas läge på världskartan samt kunna deras namn.

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
 • SO   3
  Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Hur visar jag vad jag kan?

Du får visa vad du kan genom att:

 • delta aktivt i diskussioner och laborationer.
 • skriva laborationsrapporter.
 • förklara för någon annan vad du lärt dig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: