Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk.1 v. 9-16 vt-16

Skapad 2016-02-27 12:37 i Backa skola Tanum
Planering för arbete med talen 10-20 och klockan.
Grundskola 1 Matematik

Vi arbetar med talen 11-20. Vi arbetar med tiotal och ental. Vi arbetar med addition och subtraktion inom talområdet 0-20. Vi arbetar med klockans hela och halva timmar. Vi arbetar med problemlösning.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

 • Du ska lära dig talen 11-20, deras plats på tallinjen, ordningstalen och att dela upp dem i tiotal och ental.
 • Du ska lära dig de jämna tiotalen, d.v.s. 10,20,30 o.s.v.
 • Du ska lära dig vad tiotal och ental är.
 • Du ska lära dig att räkna med addition och subtraktion inom talområdet 0-20 med hjälp av olika strategier och genom att se olika samband.
 • Du ska lära dig att använda subtraktion för att räkna ut skillnad.
 • Du ska lära dig klockans hela och halva timmar.
 • Du ska lära dig att ta reda på hur mycket klockan är om en timme/halvtimme och hur mycket klockan var för en timme/halvtimme sedan.
 • Du ska utveckla din förmåga att fortsätta olika talmönster.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

 • Du kan dela upp talen 11-20 i ental och tiotal.
 • Du kan ordningstalen för talen 11-20.
 • Du kan de olika tiotalen 10-100.
 • Du vet vad ental och tiotal är.
 • Du kan räkna med addition och subtraktion inom talområdet 0-20.
 • Du kan använda subtraktion för att räkna ut skillnad.
 • Du kan klockans hela och halva timmar.
 • Du kan räkna ut vad klockan är om en timme/halvtimme eller vad klockan var för en timme/halvtimme sedan.
 • Du kan fortsätta enklare talmönster.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

 • Arbete i Nya matematikboken.
 • Praktiskt arbete i helklass/mindre grupper.
 • Genomgångar i helklass eller halvklass.
 • Problemlösning tillsammans med en eller flera klasskamrater.

Tidsperiod v.9-16 vt-15.

Matriser

Ma
Bedömningsmatris i matematik, åk 1-3

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Du kan dela upp talen 11-20 i ental och tiotal.
Du kan ordningstalen till talen 11-20.
Du kan tiotalen 10-100.
Du vet vad tiotal och ental är.
Du kan räkna med addition och subtraktion inom talområdet 0-20.
Du använder subtraktion för att ta reda på skillnaden.
Du kan klockans hela och halva timmar.
Du kan räkna ut vad klockan är om en timme/halvtimme eller vad klockan var för en timme/halvtimme sedan.
Ny aspekt
Du kan fortsätta enklare talmönster.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: