Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rackarbarn I Ulriksdal utforskar om djur

Skapad 2016-02-28 12:18 i Pysslingen Förskolor Ulriksdal Pysslingen
Under några veckor har pedagogerna hört och sett att djur är någonting som barnen bearbetar på olika sätt. Lärarna intervjuar barn och frågar om de kände till något djur som de ville berätta om. Alla får berätta och sedan kan man se om det finns ett djur som gruppen gemensamt vill veta mera om? Uifrån utfallet av svaren formar vi kortare eller längre projekt där barnen får möjlighet och tid att undersöka och utforska de egna och lärarens frågeställningar.
Förskola

Som stöd utgår vi från naturhistoriska riksmuseets tips på frågor om djur.

 1. Vad heter djuret?
 2. Har djuret päls, fjädrar eller fjäll?
 3. Vilken färg har djuret?
 4. Varför tror du att den har den färgen?
 5. Är djuret större eller mindre än vad du är?
 6. Lever det tillsammans med andra djur av samma sort eller lever det ensam?
 7. Vad tror du att djuret äter?
 8. Berätta något om hur det ser ut där djuret lever.
 9. Kan du gissa vad djuret gör under vintern?
 10. Låter djuret? Härma det!
 11. Om djuret kunde tala vad tror du att det skulle säga?

Rita djuret.

Innehåll

Syfte

 • Sätta sig själv i relation till djuren och göra jämförelser med sitt eget liv och djurens.
 • Söka kunskap och lita på sin egen förmåga
 • Uppmärksamma förändringar, olikheter och detaljer
 • Ställa produktiva frågor för barnen att gå vidare på (antropocentrisk tänkande)
 • Använda fakta och fantasi
 • Berätta och beskriva
 • Använda olika material och uttrycksmöjligheter

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Genomförande

Barnen är delade i 2 grupper om 8 barn i varje ( 5-åringar) och 3 grupper om 6 barn var 3-4 åringar.

Projektarbete kan pågå tisdagar, onsdagar och torsdagar mellan 9.15-11.15.

Tvåå av grupperna är inne samtidigt , resten är ute. Växling sker utifrån gruppens valda arbetssätt tex att efter en timme kommer en ny grupp in och den andra går ut.

Vi börjar projektet genom att prata om djuret gruppen har valt.

Rita sitt djur

Vad vet vi?

Vad vill vi veta mer om?

Hur ska vi ta reda på det?

Samtal i grupperna om upptäckter,tankar och teorier, Barnen får visa sina teckningar, målningar och skrifter till varandra och berätta vad de gjort och hur de tänkte.

Avsluta projektet med att barnen får samma nfatta sina teorier genom pedagogintervjuer om deras konstruktioner.Lärarna använder sin utskrifter av intervjuerna och andra sammanställningar från när barnen tecknat, målat och deras lerdjur. Återför detta till barnen i en storsamling och observera om barnen känner igen sina olika teorier.

En avslutande fråga kan vara t ex om hur tänker ni nu kring detta?

Vad vill ni veta mer? Går det att undersöka?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: