Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen år 5

Skapad 2016-02-28 12:59 i Furulundsskolan Halmstad
Var/hur uppstod kristendomen och hur den har utvecklats tills idag?
Grundskola 5 Religionskunskap

I arbetsområdet Kristendom kommer du att lära dig grunderna inom kristendomen och den tro som ligger till grund för vårt västerländska samhälle. Du kommer också att arbeta med; - Vilka olika inriktningar det finns inom kristendomen. - Vad betyder det egentligen att vara kristen? - Vilka ritualer och högtider firas i kristendomen.

Innehåll

SYFTE

Religion

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt.

 

 

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  4-6
  Etik Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Re  4-6
  Etik Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

KONKRETA MÅL

Du ska kunna;

Religion

- redogöra de kristna ceremonierna -  dop, konfirmation, bröllop och begravning.
- redogöra varför de  kristna högtiderna, påsk och pingst samt advent och jul firas.

- olika föremål som finns i kyrkan och vad de symboliserar.
- göra jämförelser mellan kristendomens betydelse för människor förr och nu.
- hur de tre kristna grenarna - protestantiska kyrkan, katolska kyrkan och ortodoxa  kyrkan skiljer sig åt.
- delge andra dina åsikter kring etiska frågor samt kunna respektera kamraters synpunkter.

 

 

 

 

ARBETSPROCESS

Vi kommer att utgå från

 • läroboken Puls Religion -där vi läser och diskuterar innehållet.
 • klassens funderingar kring olika livsfrågor och diskuterar dessa i såväl mindre som större grupper.

Du kommer att;

 • få se på film. 
 • lyssna och lära dig av gemensamma genomgångar
 • ta del av kamraters tankar och åsikter.
 • svara skriftligt och muntligt på frågor.

 

 

Matriser

Re
Kristendomen

Nivå 1
Du känner till någon av de största kristna högtiderna.
Nivå 2
Du kan berätta vilka de två största kristna högtiderna är och varför vi firar dem
Nivå 3
Du kan på ett utförligt sätt berätta vilka de två största kristna högtiderna är och varför vi firar dem.
Redogöra för kristna ceremonier
Du har grundläggande kunskaper om de kristna ceremonierna.
Du har goda kunskaper om de kristna ceremonierna och kan berätta hur de går till.
Du har mycket goda kunskaper om de kristna ceremonierna och kan berätta hur de går till och varför de firas.
Symboler, Helig skrift och kyrka
Du känner till något om symboler och den heliga skrift.
Du känner till och kan redogöra för symbolerna och den heliga skrift.
Du känner till och kan på ett utvecklat sätt redogöra för symbolerna och den heliga skriften.
Diskutera livsfrågor
Du kan föra enkla resonemang om livsfrågor.
Du kan föra utvecklade resonemang om livsfrågor och förklarar tydligt varför du tror och tänker som du gör, vilket för resonemanget framåt.
Du kan föra väl utvecklade resonemang om livsfrågor och förklarar tydligt varför du tror och tänker som du gör, vilket för resonemanget framåt och fördjupar det.
Kristendomens och kyrkans roll för och nu
Du kan på ett enkelt sätt jämföra kristendomens betydelse för samhället i Sverige förr och nu.
Du kan på ett utvecklat sätt jämföra kristendomens betydelse för samhället i Sverige förr och nu.
Du kan på ett väl utvecklat sätt jämföra kristendomens betydelse för samhället i Sverige förr och nu.
Kristendomens 3 största grupper
Du har baskunskaper om de tre olika grupperna.
Du har goda kunskaper och på ett utvecklat sätt beskriva likheter och skillnader.
Du har mycket goda kunskaper om de tre olika grupperna och kan på ett välutvecklat sätt beskriva likheter och skillnader.
ETIK
Du kan fundera på ett ganska bra sätt över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta. Du använder etiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan fundera på ett bra sätt över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta. Du använder etiska begrepp på ett utvecklat sätt.
Du kan fundera på ett mycket bra sätt över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta. Du använder etiska begrepp på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: