Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Buddhism

Skapad 2016-02-28 19:20 i Rödsleskolan Oskarshamn
Vi går igenom de centrala delarna inom buddhism. Vi ser också likheter och skillnader med hinduism.
Grundskola 9 Religionskunskap

Vi kommer att gå igenom buddhism grundligt för att sedan diskutera vad som är gemensamt och vilka likheter och skillnader det finns mellan buddhism och hinduism.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper att utveckla

* Analysera och förstå buddhism och hinduism
* Analysera skillnader och likheter mellan religionerna
* Värdera information om religionerna

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Bedömning - vad och hur?

Under arbetets gång kommer ni att få prov för att visa era kunskaper om buddhism och hinduism och jag kommer att bedöma era resultat på dessa.
Ni kommer också att få egna frågeställningar att ta ställning till i slutet av detta arbete där jag bedömer hur väl ni klarar att analysera de två religionerna i relation till varandra.

Kopplingar till läroplan

 • Re  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
 • Re  E 9
  Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
 • Re  E 9
  Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Undervisning och arbetsformer

Vi går noggrant igenom de olika centrala delarna inom buddhism och hinduism där vi tittar närmare på:
* Ledare, profet i religionerna och deras gudar
* Riter, religiösa högtider
* Symboler och heliga skrifter
* Religiösa begrepp som är viktiga inom religionerna

Efter genomgång kommer ni att få prov på de olika religionerna, i olika delar, för att visa att ni har hängt med.

Som avslutning kommer ni att få frågeställningar att jobba med där ni själva får ta ställning till likheter och skillnader mellan dessa båda religioner.

Kopplingar till läroplan

 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Re  7-9
  Etik Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: