Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lugn och ro

Skapad 2016-02-29 09:36 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Temaarbete utifrån "De tio kompisböckerna" baserade på barnkonventionen.
Förskola
...

Innehåll

Nuläge

Barnen har nu blivit stärkta i sig själva. Flera av barnen har börjat prata i samling och maten. 

Vi ser att de kan vänta på sin tur, med att få prata. De kan även säga ifrån om någon avbryter när de pratar.

I leken har det blivit lättare att komma överens och diskutera fram "lekregler"

Nu går vi vidare med lugn, min plats och samarbete som fokus.

Mål och syfte

Vi vill ge barnen möjlighet att komma till ro, att slappna av och att känna sig tillfreds. Vi vill även bygga vidare på tidigare planeringar och utveckla samarbetet och ta det till nya nivåer. Samtidigt så ska vi fortsätta att prata om "jaget", att jag har rätt att fatta egna beslut och inte beslut efter vad kompisen gör samt min rätt till en egen plats.

Vi ska även jobba med allas barn rätt att få mat, liv och utveckling. Vi pratar om mat och varför vi äter mat, vad det har för betydelse för liv och utveckling.

 

 

 

 

Metod

Vi arbetar med de "Tio kompisböckerna" baserade på barnkonventionen. De böcker vi jobbar med i detta avsnitt är:

-Lek, vila och fritid

-Egen plats

-Äta mat

Vi använder även två böcker ur serien "en liten kompisbok"

-Lugn och ro

-Sammarbete

Vi lägger fokus på lugn och ro. Vi sänker tempot, i samling, vid maten och i leken.

 

 

Dokumentation

Vi skapar vår dokumentation. Tydliggör artiklar ur barnkonventionen som vi arbetar med. Löpande dokumentation i unikum.

Kopplingar till läroplanen

Förskolans värdegrund och uppdrag

Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan.

 

Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: